Gå till innehåll
Norra Svealand Konståkningsförbund
Norra Svealand Konståkningsförbund

NSK Stipendium 2019

Norra Svealands Konståkningsförbunds stipendium delas ut till aktiva i distriktet. Syftet med stipendiet är att främja och stödja unga idrottsutövares utveckling genom bidrag för deltagande i träningsläger.

2019 blir det sjunde året som stipendiet delas ut.

Stipendiet 2019 kan endast användas till träningsläger under 2019. Stipendiaterna rapporterar vad pengarna används till, till NSK:s kassör, (se information på NSK:s hemsida under distriktsinfo), med exempelvis ett kvitto för betalning av lägret så återbetalas stipendiets summa. För att vara aktuell för stipendier måste man vara medlem i en förening som betalat samtliga avgifter till både Svenska Konståkningsförbundet (SKF) och NSK.

Stipendiet ges till en eller flera aktiva idrottsutövare (beslutas från år till år) som har intresse och fallenhet och som anses lämpliga för vidareutveckling inom berörd idrottsgren.
Har en stipendiat från tidigare år fått stipendiet går det inte att ansöka om stipendiet igen. Det går bara att få stipendiet 1 gång.
Ansökan skall göras elektroniskt på fastställd blankett.
Fastställd blankett ska alltid vara komplett ifylld och underskriven av målsman och åkare om ansökan ska vara giltig.
Stipendieansökan kan inlämnas som egen ansökan eller som förslag på stipendiat från förening eller tränare.
I arbetet med att utse stipendiater kan stipendiejuryn kontakta förening, tränare etc för frågor.
Eventuell skatt betalas av stipendiemottagaren.
Stipendiejuryns beslut kan inte överklagas.

Tidsplan för stipendiehanteringen i NSK 2019
NSK:s styrelse har fastställt gällande kriterier för 2019-års stipendier och utskick görs till föreningar som meddelar samtliga medlemmar. Informationen anslås även på NKSs hemsida: http://www.svenskkonstakning.se/DISTRIKTEN/norrasvealandskonstakningsforbund/ Länk till annan webbplats. .
2019-04-30 är sista dag att lämna ansökan om stipendium eller nomineringar av stipendiat som kan lämnas av enskild person, ledare eller förening.
2019-05-30 är stipendiejuryns arbete slutfört och stipendierna meddelas.
Stipendiaterna kommer förutom stipendiet att erhålla ett diplom.
2019-12-31 är sista dag för stipendiaterna att återrapportera vad stipendiet för 2019 har använts till.

Ansökan

Ansökan av stipendium gör på särskild blankett som ska vara komplett ifylld för att vara giltig. Ansökan skickas senast 2019-04-30 till stipendie@norrasvealand.se

Länk till annan webbplats.
Länk till information: information_stipendium2019.pdf
Länk till annan webbplats.
Länk till ansökningsformulär: ansokan-om-stipendium-2019.docx Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2019-04-06

Senast uppdaterad: 2019-04-06

Samarbetspartners

Sponsorer