Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Ansökningar till Idrottslyftet för 1,5 miljoner

Möjligheten att söka bidrag från Idrottslyftet År 5 har fått igång kreativiteten i många föreningar runt om i Sverige - fantastiskt roligt! Sista dag för ansökan var den 15 augusti och besked till alla föreningar som sökt bidrag kommer inom 4-6 veckor.


Totalt hade 37 föreningar från 10 distrikt via IdrottOnline sökt bidrag från Idrottslyftet År 5 till 74 olika Breddprojekt. Sökta medel uppgår till drygt 1,5 miljoner kronor, vilket är betydligt mer än budgeten Svenska Konståkningsförbundet har blivit tilldelade av RF.

Idrottslyftet År 5 kommer som tidigare meddelats att pågå under ett och ett halvt år (30 juni 2011 - 31 december 2012). Anledningen är att RF beslutat att fr o m 1 januari 2012 ändra periodiseringen av Idrottslyftsåret till kalenderår. Detta innebär att vi ännu inte vet hur mycket medel vi får för 2012, utan endast har fått besked att SKF under höstterminen (t o m 31 december 2011) har 997 000 kr att fördela. Denna knappa miljon ska - förutom att räcka till föreningarnas olika Breddprojekt - även räcka till bl a utbildningsbidrag, arrangörsbidrag och stöd till föreningar med Ungdomslyftsåkare.

Det är förbundsstyrelsen som beslutar om riktlinjerna för fördelningen av den totala bidragssumman SKF erhåller. Bredd- och Utvecklings- kommittén (BUK) beslutar om fördelningen av den del som är avsatt till Breddprojekt.

Besked om bidrag beviljats eller inte lämnas inom 4-6 veckor.

För att läsa mer om Idrottslyftet 2011-2012, klicka här. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2011-08-19

Senast uppdaterad: 2014-09-13

Samarbetspartners

Sponsorer