Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Ny ansökningsperiod för Idrottslyftsmedel

Nu öppnas en ny ansökningsperiod för Idrottslyftsmedel.

Likt föregående år kan förningar söka medel via Idrottslyftsmedel enligt följande fyra kategorier:

  • Bredda verksamheten
  • Samarbetsprojekt
  • Utbildningsbidrag
  • Värdegrundsarbete

Beslut kring bidragsansökan för kategorierna Bredda verksamheten, Samarbetsprojekt och Värdegrundsarbete fattas av SKF:s Utvecklingskommitté.   

 

Under följande perioder går det att skicka in ansökningar för satsningar:

Period 1

(2018-01-15 - 2018-02-18)

Föreningar kan ansöka om Idrottslyftsmedel för satsningar som pågår under vår, sommar och/eller hösten 2018.

 

Period 2

(2018-03-12 - 2018-05-13) *

Föreningar kan ansöka om Idrottslyftsmedel för satsningar som pågår under sommar och/eller hösten 2018.

 

Period 3

(2018-08-20 - 2018-09-09) *

Föreningar kan ansöka om Idrottslyftsmedel för satsningar som pågår under hösten 2018.

* Öppnandet av period två och tre sker dock endast om det finns medel kvar från föregående ansökningsperiod.

 

SKF:s Utvecklingskommittén kommer direkt efter avslutad ansökningsperiod se över alla ärenden återkoppla till berörd förening. I vissa fall kan förtydliganden efterfrågas för delar av er ansökan.  Utbetalning sker så fort er ansökan är godkänd.

 

Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag går att söka funder perioden 2018-01-15 - 2018-12-31, men ska sökas senast 30 dagar efter avslutad utbildning.

 

Nyheter för 2018

För er som ansöker om medel från kategorierna Bredda verksamheten, Samarbetsprojekt och Värdegrundsarbete, så kommer SKF att be er om en kort återrapport under själva ärendetiden (tiden ni ska arbeta med ert ansökta medel). Detta är för att vi som förbund eventuellt ska kunna stödja er med eventuella insatser i ert arbete med genomförandet och/eller kunna koppla ihop er med någon annan/andra föreningar som arbetar med samma eller liknande arbete. Allt för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt och ge bästa möjliga utslag.

 

Idokumenten nedan finner ni mer information om hur ansökan går till, vilken information som ni ska lämna in, samt tips på hur ni kan skriva era ansökningar. Vi ber er läsa igenom dessa innan ni beslutar er för att skicka in er ansökan.

För mer information om Idrottslyftet, klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2018-01-16

Senast uppdaterad: 2018-01-16

Samarbetspartners

Sponsorer