Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Inför Synkro-SM – så fungerar val av SM-arrangör och ort

Det har uppstått frågor om publikkapacitet i arenan efter valet av Nacka Teamåkningsklubb och Älta ishall som arrangör och plats för Synkro-SM. SKFs tävlingsansvariga Camilla Fredman förklarar varför tävlingen arrangeras just där den 23–24 februari.

Vad är anledningen till att ni känner ett behov av att förklara detta?
– Svenska Konståkningsförbundet (SKF) och Nacka Teamåkningsklubb (Nacka TK) har fått många mail från medlemmar och medlemmars föräldrar i framför allt konståkningsföreningar som bedriver verksamhet i synkroniserad konståkning. Merparten, men inte alla, av dessa mail har haft en mycket kritisk och tråkig ton angående val av arena för SM i synkroniserad konståkning. Överlag är man upprörd över att hallen har begränsad publikkapacitet och det finns en oro över att alla som vill inte har möjlighet att köpa en entrébiljett, berättar Camilla Fredman.

Hur gick det till när Nacka TK valdes till arrangör?
– Nacka TK ansökte i samarbete med Nacka kommun till SKF om att arrangera SM i synkroniserad konståkning 2018/2019 i Älta ishall, som är den största ishallen i kommunen.
Nacka TK har klättrat som arrangör och antar utmaningar såväl som arrangör för olika sammandrag som tävlingar på flera nivåer inom synkro, isdans och singel. Nacka TK brinner för utvecklingen av disciplinen synkro och ambitionen har varit hög. Föreningen har under flera år haft en medveten satsning som arrangör och deltagit på arrangörsutbildningar inom alla steg som erbjuds för att kunna ansöka om att anta den största utmaningen av alla: att arrangera SM i synkroniserad konståkning. Det kommer ge deras kämpande ungdomar och ledare fantastiska upplevelser på hemmaplan, fördjupa samarbetet med Nacka kommun och ytterligare stärka synkroniserad konståkning i Nacka, fortsätter Camilla Fredman.

Men är det verkligen vettigt att lägga SM i synkroniserad konståkning i en arena som inte har tillräckligt med publikplatser?
– Alla arenaevenemang kan ta emot ett begränsat antal besökare och i många fall finns fler intresserade än det finns publikplatser. Så kan det även bli med SM i synkroniserad konståkning i Nacka. SKF ställer upp ett antal kriterier för såväl arrangörsförening som arena och kommun. Mycket få arrangörer kan uppfylla alla kriterierna.

– Det är inte ovanligt att arrangörer av synkrotävlingar har tillräckligt med publikplatser i arenan, men ingen förankring i kommunen, vilket inte stärker eller positionerar synkro på orten. Det finns undantag, men det vanligaste är att evenemang i synkro går obemärkt förbi utanför arenans väggar och utanför de redan invigdas upplevelser. Vid beslutet att lägga SM i synkroniserad konståkning i Nacka låg andra värden till grund än publikplatserna. Nacka TK har ett fruktbart samarbete med kommunen som positionerar synkron i samhället, vilket ger goda förhoppningar om att verksamheten inom grenen ska ges möjlighet till starkt fäste och förutsättning att växa i landet. Det finns risk för att publikplatserna inte räcker till alla som är intresserade, men det avtryck idrotten gör i kommunen med detta evenemang är ett stort steg framåt i de målformuleringar SKF har kring synkroniserad konståkning.

– Till SM i synkroniserad konståkning säsongen 2018/2019 fanns endast en (1) sökande förening – Nacka TK. Det går inte att spekulera i hur deras ansökan och de värden de har att tillföra ett evenemang hade stått sig om det funnits konkurrerande ansökningar, tillägger Camilla Fredman.

Är inte Svenska Konståkningsförbundet arrangör av sitt eget mästerskap?
– SKF är inte huvudarrangör för några nationella tävlingar. SKF är ägare av rättigheterna till de nationella mästerskapen, men lägger ut arrangörskapet på föreningar att i samarbete med turistnäring, kommuner, arenor och samarbetspartners arrangera tävlingen enligt SKF:s anvisningar. SKF:s roll är huvudsakligen att säkerställa att formalia och regler efterföljs och att resultatframställan går korrekt till.

– Det är alltså konståkningens medlemsföreningar som har möjlighet att styra över var olika arrangemang hamnar och i vilka arenor/ishallar de genomförs genom att söka arrangörskapet. Ett tips kan vara att gå tillbaka till den förening man är medlem i/har barn som är medlem i och lobba för en SM-ansökan, uppmanar Camilla Fredman.

Varför kan tävlingarna inte arrangeras i en annan kommun men med Nacka TK som arrangör?
– Nacka TK håller till i Nacka kommun och bedriver där etablerad verksamhet i synkro, isdans, soloisdans och singel. Nacka TK har i samarbete med kommunen vuxit och med åren har flera synkrolag i olika åldersgrupper utvecklats. Det är tillsammans med Nacka kommun som Nacka TK har ett samarbete och en plattform för att arrangera tävlingar, och det är i Nacka kommun som Nacka TK har samarbetspartners som verkar för tillväxt inom olika områden i kommunen. Att som idrottsförening hyra evenemangsarena utanför sin egna kommun innebär begränsningar så väl praktiskt som ekonomiskt.

– Slutligen vill jag å Svenska Konståkningsförbundets vägnar önskar alla deltagande lag, funktionärer och publik fina SM-tävlingar och en härlig upplevelse i Älta ishall den 23-24 februari där glädje, glöd och gemenskap genomsyrar hela arrangemanget, avslutar Camilla Fredman.

Synkro-SM Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2019-02-22

Senast uppdaterad: 2019-02-22

Samarbetspartners

Sponsorer