Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Oberoende utredning – utredare tillsatt samt tidsplan

Den 22 september beslutade Svenska Konståkningsförbundets styrelse att tillsätta en extern, oberoende utredning för genomlysning av verksamheten. Uppdraget formulerades i samråd med Riksidrottsförbundet och det har gått till Dr. Klara Edlund.

– Dr. Klara Edlund har valts då hon passar väl in i det som vi tillsammans med RF beskrivit i uppdrag och typ av person att leda det. För oss är det viktigt att det är en tillförlitlig person med stor erfarenhet och kunskap av att ta utgångspunkt i barns och ungdomars bästa, säger Katarina Henriksson, ordförande, Svenska Konståkningsförbundet.

Mer om Dr. Klara Edlund
Klara Edlund är idag verksam som forskare och projektledare vid Karolinska Institutet och bedriver privat klinisk psykologverksamhet på sin mottagning i Uppsala. Hon är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare i kognitiv beteendeterapi (KBT) och docent i psykologi.

Klaras idrottsliga koppling ligger bland annat i att hon är verksam i Svenska Gymnastikförbundets medicinska expertteam och var tidigare psykolog och utbildare för Svensk Orientering. Hon har mer än 25 års erfarenhet av forskning och kliniskt arbete kopplat till ohälsa, särskilt ätstörningar hos barn, ungdomar och vuxna. Vilket ger henne en hög specialisering i arbetet med idrott och dessa områden.

Som handledare bistår Klara verksamheter inom specialistpsykiatrin med personalhandledning- och utbildning. Hon har mångårig erfarenhet som universitetsadjunkt- och lektor av utbildning och handledning av studenter vid högskolor och Universitet (Karolinska Institutet och Uppsala Universitet). Klaras arbete förankras i ett vetenskapligt förhållningssätt och genomförande och vilar på Socialstyrelsens rådande riktlinjer för legitimerade psykologer.

Mer om utredningen
Utredningen syftar till att genomlysa verksamheten inom svensk konståkning vad gäller träningsmiljö och ledarkultur med särskilt fokus på koppling mellan mående och uppförandekod/Konståkningen Vill. Utredningen syftar vidare till att kartlägga eventuella missförhållanden kopplade till risk för ohälsa.

Utredningen delas in i fyra faser som innefattar djupintervjuer med ett antal åkare, f.d. åkare, tränare och ledamöter i föreningsstyrelser, en enkätundersökning, samt analys och rapportering. Ett urval av deltagare i utredning görs utifrån de anmälningar som inkommit både till förbundet och RF. Enkäter är anonyma. Möjlighet ges, i viss utsträckning att ta direktkontakt med utredaren.

Arbetet inleds omgående och rapportering sker i april. Förslag på åtgärdsplan kommer att tas fram samt presenteras och diskuteras i samråd med medlemmarna vid Förbundsforum den 16 maj 2020.

Förbundsforum är en ny mötesplats för svensk konståkning som skapats för att uppnå ökad kommunikation och transparens. Forumet är öppet för alla medlemmar i Svenska Konståkningsförbundet.

Uttalande från förbundsstyrelsen
Konståkningsförbundet har en god beredskap att ta hand om utredningen och dess kommande resultat. Förbundet vill i samråd med medlemmarna ta fram en handlingsplan för åtgärder, ta avstamp framåt och omsätta dessa för att säkra trygga och utvecklande miljöer med en sund kultur.


Riksidrottsförbundet och Sisu Idrottsutbildarna utgör ett stöd till Konståkningsförbundet i att omsätta handlingsplan och åtgärder.

Förbundsstyrelsen
Svenska konståkningsförbundet

 

Länk till tidigare publicerad nyhet 
15 oktober 2019 Oberoende utredning - uppdrag och tillvägagångssätt Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2020-01-14

Senast uppdaterad: 2020-01-14

Samarbetspartners

Sponsorer