Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Anmäld tränare frias av Riksidrottsnämnden

Den tränare som varit föremål för utredning och beslut av Svenska Konståkningsförbundets Etik- och disciplinnämnd frias nu av Riksidrottsnämnden på samtliga punkter.

Hösten 2019 inkom en disciplinär anmälan om missförhållanden och osund ledarkultur i en förening. I mars fälldes den anmälda tränaren av Svenska Konståkningsförbundets Etik- och disciplinnämnd för psykisk misshandel och vikthets. Beslutet överklagades till Riksidrottsnämnden (RIN) av den anmälda tränaren och på måndagen kom RIN:s beslut om att tränaren frias på samtliga punkter. Åkaren i fråga anses av RIN vara trovärdig, men att ”det inte kan anses ställt utom rimligt tvivel att tränaren uttalat sig på det förolämpade och otillbörliga sätt som påståtts i anmälan”.

- Det här visar hur svåra dessa frågeställningar är inom idrotten och vikten av att jobba förebyggande på samtliga nivåer. Det kräver alltid mod att lyfta frågor om missförhållanden inom sin träningsmiljö. Alla har rätt till en trygg och säker idrottsmiljö, säger Katarina Henriksson, ordförande i Svenska Konståkningsförbundet.

- Vidare sätter detta fokus på bredden av de utmaningar våra tränare möter. Förbund, distrikt och föreningar ska tillsammans stötta våra tränare med verktyg för att möta barn och unga utifrån deras förutsättningar. Det pågår redan ett stort utvecklingsarbete av våra tränarutbildningar i linje med detta.

 

Vad gäller tränarens framtida förbundsuppdrag så tar förbundet ställning i frågan om och när det skulle bli aktuellt.

Publicerad: 2020-06-02

Senast uppdaterad: 2020-06-02

Samarbetspartners

Sponsorer