Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Stora möjligheter med lokal sponsring

Under vintern och våren har Svenska Konståkningsförbundet tillsammans med Rättighetsbyrån arrangerat en sponsorutbildning för föreningarna. Intresset och engagemanget har varit stort.


- Den lokala sponsringen runt om i Sverige är superstark och är den största delen av sponsorkakan som totalt 2021 omsatte 7,7 miljarder. Vi är övertygade om att föreningarna kan öka sina intäkter via sponsring. Det framkom under utbildningen att det fanns ett stort behov av information och kunskap och att flera föreningar inte jobbar aktivt med sponsring i dag. Nu hoppas jag att fler ser möjligheterna med sponsring, det säger Åsa Karlsson, seniorkonsult på Rättighetsbyrån.

Utbildningen har bestått av tre moduler: Modern sponsring, Hållbarhet och digitalisering och Sälja och aktivera sponsring. Syftet har varit att ge föreningarna verktyg för att kunna utveckla sitt sponsringserbjudande.

- Det finns otroliga möjligheter för föreningarna att utveckla sin sponsring. Det är viktigt att tänka på värdet av sin förening och känna stolthet för klubben. Gå igenom vad ni har i föreningen att erbjuda företag och våga ta betalt för det.

Enligt Åsa Karlsson handlar bra sponsring om ett samspel mellan förening och företag. De föreningar som förstår hur sponsringen fungerar och har möjlighet att lägga lite tid och resurser kan få en stor utväxling av samarbetet.

- Sponsring handlar inte om exponering idag, det vill säga skyltar i hallen eller tryck på kläder. Det finns exempel på föreningar som samarbetar med en sponsor kring exempelvis skridskoskolor där företaget kan stå för hjälmar, skridskor, ledararvoden, marknadsföring eller annat. På så sätt sammanknippas företagen med bra verksamhet för unga. Sponsorn betalar sedan för att använda föreningens varumärke och aktivering i sin egen kommunikation.

" Det var väldigt nyttigt att gå sponsorutbildningen. Vi fick ny kunskap och det väcktes mycket tankar och idéer. Den hjälpte oss att se nya möjligheter för lokal sponsring!"

 


Det säger Ida Sjögren, ordförande i Luleå Allmänna Konståkningsförening (LAKF) som tillsammans med flera personer från hennes förening deltog i alla tre moduler i den utbildning som Svenska Konståkningsförbundet har haft kring lokal sponsring.

- Redan efter första utbildningstillfället skickade vi ut en förfrågan om fler i föreningen var intresserade att delta. Det ledde till att vi skapade en sponsorgrupp som var med på alla utbildningstillfällen och gruppen jobbar nu vidare. Frågan behöver ju inte ligga på styrelsen, utan det är ett bra tillfälle för exempelvis andra föräldrar att engagera sig, säger Ida Sjögren.

LAKF jobbar redan i dag med sponsring och man har totalt åtta lokala sponsorer. Men Ida upplever att man lätt fastnar i ett sätt att jobba med sponsorer och tror att det finns möjlighet att utveckla klubbens sponsring.

- Vi äger ju inte hallarna, utan det gör ishockeyn, vilket innebär att vi inte kan jobba med tryck på sargen och skyltar i ishallen. Däremot ser vi stora möjligheter att utveckla sponsring via sociala medier. Att företagen kan synas i våra flöden.

Dessutom vill föreningen satsa mer på att företag kan gå in och sponsra med annat än pengar. Det kan exempelvis handla om att en sponsor kan gå in och bidra med mellanmål och mat vid läger eller hjälpa till med transporter.

- Det finns mycket som vi som förening behöver. Vi ska nu försöka få sponsring på att få skjuts till tävlingar. På så sätt kan vi alla åka tillsammans, det skapar en fin gemenskap och så drar vi ned på kostnader. En annan sponsor firar ett jubileum och har bjudit in föreningen att vara med. Här kan vi aktivera besökare samtidigt som vi själva syns. Blir positivt både för företaget och oss i klubben.

Fakta om föreningen:

LAKF är en förening som satsar på en stor bredd där alla är välkomna att åka på sin önskade nivå. Föreningen har under de senaste två åren vuxit med närmare 100 procent i antalet aktiva åkare.  Föreningen bildades: År 1989 och huvudtränare är Kseniya Bakusheva. Antal åkare inom konståkningen är totalt 90 stycken och 122 barn är anmälda i skridskoskolan.

Kort checklista för lokal sponsring

  • Varje förening har möjlighet att jobba med sponsring. Det gäller att hitta föreningens styrkor och se vad man kan bidra med i lokalsamhället. Vilka fördelar har er förening.
  • Sätt er in i företagets sits, Vad är företagets behov: ökad personalnöjdhet, B2B/B2C försäljning, friskvård för anställda och kunder etc.
  • Tänk igenom era så kallade ”kommersiella” värden, vad kan ni erbjuda företagen och sätt ett pris på det.
  • Paketera erbjudandet till företaget där ni visar på vad ni tillsammans kan åstadkomma. Vad kan företaget få av er och vad kan ni få av dem.
  • Tänk igenom i vilket sammanhang en sponsor kan synas och samarbeta med er förening. Det finns mer än tryck på tröjor eller skyltar i hallen.

Publicerad: 2022-05-20

Senast uppdaterad: 2022-05-20

Samarbetspartners

Sponsorer