Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Elitidrottens förutsättningar i fokus på SOK:s ordförandekonferens

Vägen till nya svenska OS-medaljer och vilka idrottare som ska få åka till OS, var några av frågorna som diskuterades på SOK:s ordförandekonferens förra helgen. En av de 35 deltagarna var Konståkningsförbundets ordförande Helena Rosén Andersson.

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) arrangerade konferensen, som hölls i den lilla grekiska byn Olympia. Det var där man mellan 776 f.Kr och 393 e.Kr höll i de första Olympiska spelen, som en del av en antik religiös festival för att hylla den högste guden Zeus.

Förutom att känna historiens vingslag diskuterade SOK:s styrelse och kansli samt medlemmarna i de olympiska specialförbunden framför allt SOK:s uppdrag, hur Sverige ska nå ökad internationell konkurrenskraft inom elitidrotten och vilka regler om kriterier som ska gälla för OS-uttagningar.

- Det var fantastiskt givande. Det var längesedan SOK höll i en liknande konferens, och det var tydligt att det fanns ett behov av att tala om de här frågorna, vilket märktes på uppslutningen, säger Helena Rosén Andersson.

- Dels blev jag uppdaterad på SOK:s arbete inom deras område. Men man lär sig också mycket av andra förbund om deras utmaningar, och man kan dela med sig om sin egen idrotts utmaningar. Vi kunde konstatera att vi hade mycket gemensamt. Det var också ett bra tillfälle att diskutera sätt att utveckla idrotten som helhet, alltså även det som inte handlar om eliten. Självklart var det samtidigt trevligt att lära känna de andra deltagarna närmare.

Vad var ditt budskap?

- Vi var ett av förbunden som motionerade vid senaste årsmötet om att SOK ska göra en översyn av grundkriteriet när det gäller uttagningarna till OS. Den motionen gick igenom och SOK:s styrelse ska komma med ett förslag, efter gjord översyn, inför årsmötet 2023. För oss är det också viktigt att försöka nå en samsyn för att höja svensk elitsatsning inom alla idrotter, alltså även inom de idrotter som inte är medlemmar i SOK.

Vad kom man fram till?

- Det rådde samstämmighet i många av frågorna om behovet av att lyfta svensk elitidrott. Det gav energi att gemensamt fortsätta driva frågorna framåt, säger Helena Rosén Andersson.


Läs mer om SOK:s ordförandekonferens på SOK:s hemsida Länk till annan webbplats..Svenska Konståkningsförbundets ordförande Helena Rosén Andersson (t.v) tillsammans med SOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg (t.h)

Publicerad: 2022-10-17

Senast uppdaterad: 2022-10-17

Samarbetspartners

Sponsorer