Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Linda Neffler: Ett år som Förbundschef

Placeholder

Linda Neffler, Förbundschef. (Foto: Nikolaj Majorov)

Ett drygt år har gått sedan Linda Neffler startade sitt uppdrag som Förbundschef på Svenska Konståkningsförbundet. Nu blickar hon tillbaka på året som gått och ser med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet med att leda svensk konståkning.

Denna vecka är det drygt ett år sedan jag gjorde min första dag på Svenska Konståkningsförbundet. Det har varit ett roligt, lärorikt men också utmanande år. Jag har under året fått möjlighet att träffa och samarbeta med många föreningar runt om i Sverige och har stor förståelse för hur komplext det är att driva en förening med ideella krafter. En av de viktigaste slutsatserna från detta år är hur viktigt det är att se till helheten och hur alla delar i verksamheten hänger ihop och också är beroende av varandra. En avgörande faktor framöver är ett utökat samarbete på alla nivåer.

Svensk konståkning har en stark grund att stå på men den värld vi lever i förändras i snabb takt och med det även idrotten. Detta ställer nya krav på vår verksamhet och oss som förbund. Morgondagens konståkare kommer möta helt andra förutsättningar både på och utanför isen och samtidigt också ha andra förväntningar på sitt idrottsutövande och möjligheten att vara delaktig och kunna påverka. För att svensk konståkning ska fortsätta växa och kunna erbjuda trygga och utvecklande idrottsmiljöer måste vi som idrott möta förändringarna. Vi måste våga ta nya vägar och framför allt vara beredda att hela tiden rita om kartan.

Vi är på en utvecklingsresa där vårt arbete grundar sig i vår gemensamma strategi som en del av idrottsrörelsen men också senaste årens genomlysning och alla dialoger och forum med våra medlemmar. Vår vision “Alla på is – hela livet” sätter fokus på hela åkaren där hälsa, välbefinnande och ett livslångt idrottande är centralt. Visionen och vår värdegrund ska gå som en röd tråd genom hela verksamheten. Som ett nav i allt detta arbete ligger vår utvecklingsmodell som beskriver och som ska göra det möjligt för alla aktiva att göra sin individuella resa inom svensk konståkning. Modellen har reviderats sedan den först presenterades och nu ligger fokus på hur vi kan skapa förutsättningar för att modellen ska kunna användas fullt ut på samtliga nivåer i svensk konståkning. Flera projekt pågår och flera är på gång för att skapa dessa förutsättningar.

Vi jobbar just nu med fem prioriterade fokusområden:

1. Föreningsutveckling och trygga idrottsmiljöer

 • Arbetsgivarrollen: Många av de föreningar jag träffat under året delar samma utmaningar om att som ideell styrelse också ha ett arbetsgivaransvar. Ofta saknas kunskap och erfarenhet inom detta område.
 • Föreningslicenser: Uppdaterade föreningslicenser med syfte att kontinuerligt utbilda och kvalitetssäkra föreningarna lanseras till säsongen 2023/2024.
 • Stärka styrelsen: Genom utbildning och stödmaterial skapa bättre förutsättningar att driva verksamheten
 • Föreningsstöd: Funktion för föreningsstöd på förbundskansliet inrättades i början av 2023.
 • Värdegrundsarbete.

2. Sportutveckling

 • Utvecklingsmodellen i praktiken: Anpassning till alla nivåer och förutsättningar. Kommer stegvis att implementeras med start under 2023.
 • Bredda idrotten – Fler discipliner, målgrupper, paraidrott och skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande.
 • Hållbarhetsprojekt (påbörjat under 2022/2023): Hur säkerställer vi ett hållbart idrottande på alla nivåer?
  • Fys- och hälsotester genomförs för landslag med hjälp av expertis inom området. Allt för att kunna maximera prestation, satsa hållbart på sin idrott och förebygga skador.
  • Träningsprogram och strategier att tas fram för att alla åkare ska kunna träna ”smartare” och skadeförebyggande redan från yngre åldrar. Detta för att skapa förutsättningar för idrott hela livet och hållbara satsningar på sin idrott.
  • Ett nytt medicinskt team med bred kompetens kommer att knytas till landslaget.

3. Utbildning

 • Styrelseutbildning och stöd: Se föreningsutveckling.
 • Tränarutbildning: Utifrån utvecklingsmodellen byggs en ny struktur för tränarutbildning upp. Utbildningsstrukturen kommer möjliggöra fördjupningar utifrån ledarens intressen eller föreningens behov. Plan för hur befintlig tränarutbildning ska konverteras till nya strukturen kommer tas fram.
 • Ledarskapsutbildning: Ett nytt ledarskapsmaterial har tagits fram. Dessa utbildningar kommer starta under 2023.
 • Föräldrautbildningar
 • Utbildning kopplat till tävling: Modernisera utbildningar för tekniska funktionärer och tävlingsarrangörer

4. Organisation

 • Tydligare kommunikationsvägar.
 • Fortsätta utveckla den nya hemsidan som lanserades i slutet av 2022.
 • Fortsätta arbetet med dialog, öppenhet och transparens till exempel genom digitala och fysiska forum med olika målgrupper.
 • Utökat samarbete på alla nivåer och tvärfunktionellt arbetssätt.

5. Tävlings- och testsystem

 • Tävlingssystem: Översyn för att skapa bättre förutsättningar för hållbart idrottande med fokus på den individuella prestationen.
 • Testsystem: Översyn och revidering med mål att ge ett tryggare och mer nyanserat stöd i utvecklingstrappan.

 

Jag kan som person ibland vara otålig att nå ett slutmål. Det är en känsla jag tror att jag delar med andra i den fas av utvecklingsresan vi befinner oss i nu. Det är viktigt att vi är ödmjuka inför det faktum att förändring och utveckling tar tid. Vi är på väg att rita om kartan och varje dag jobbar vi för att ta nästa steg. Jag ser fram emot att tillsammans med distrikt, föreningar, kommittéer, förbundsstyrelsen och inte minst personalen på förbundskansliet fortsätta vårt arbete med att föra svensk konståkning framåt.

//Linda Neffler, Förbundschef 


Publicerad: 2023-02-10

Senast uppdaterad: 2023-02-10

Samarbetspartners