Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Trygga och utvecklande idrottsmiljöer i fokus för svensk konståkning på Riksidrottsmötet

Placeholder

26-28 maj hålls Riksidrottsmötet (RIM), idrottens högsta beslutande organ, i Uppsala. Svenska Konståkningsförbundet är ett av de 71 medlemsförbund som under RIM kommer att diskutera och fatta beslut i viktiga frågor för idrottsrörelsens framtid.

Riksidrottsmötet 2023 hålls den 26-28 maj i Uppsala. Riksidrottsmötet (RIM) är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten – RF-stämman och SISU-stämman. RIM hålls vartannat år och samlar representanter för organisationernas 71 medlemsförbund och SISU Idrottsutbildarnas 3 medlemsorganisationer för att diskutera och fatta beslut om en rad frågor. Stämmorna är idrottens högsta beslutande organ.

Inför Riksidrottsmötet (RIM) 26-28 maj passade vi på att ställa några frågor till Helena Rosén Andersson, Förbundsordförande, som tillsammans med Peter Levin, Vice ordförande, och Linda Andreasson, Förbundschef, kommer att representera svensk konståkning på mötet.

Vad är RIM och hur påverkar mötet svensk konståkning?

- Riksidrottsmötet (RIM) är den samlade idrottsrörelsens årsmöte. Här fattar den svenska idrottsrörelsen viktiga beslut om den gemensamma riktningen för svensk idrott. Det är den riktning som Svenska Konståkningsförbundet och de andra 70 specialidrottsförbunden sedan ska följa.

Vad har svensk konståkning för förväntningar på RIM?

- Svensk konståkning förväntar sig att idrottsrörelsen under RIM enas om riktningen framåt och tar nästa utvecklingssteg med fokus på en samlad och modern idrottsrörelse för trygga och utvecklande idrottsmiljöer.

Vilka är de för svensk konståkning viktigaste frågorna på RIM?

- För svensk konståkning finns det två centrala frågor på RIM. Den första är trygga och utvecklande idrottsmiljöer. Den andra är att tydliggöra idrottsrörelsens uppdrag att bedriva idrott med de mervärden idrotten skapar vad gäller bland annat folkhälsa och integration.

Svensk konståkning står bakom tre motioner, det vill säga förslag till RIM, vad handlar dessa om?

- De handlar framför allt om hur vi inom idrottsrörelsen ska kunna säkerställa trygga och utvecklande idrottsmiljöer för aktiva på alla nivåer. Det behöver framgå klart och tydligt av de grundläggande reglerna för idrottsrörelsen, dvs. idrottsrörelsens stadgar, vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för alla inom idrottsrörelsen. Dessutom behöver barnrättsperspektivet och lämplighetskrav för ledare och föreningar tydliggöras i idrottsrörelsens stadgar. Barns- och ungdomars särskilda rättigheter enligt Barnkonventionen behöver alltså tydliggöras inom idrottsrörelsen. Det handlar också om legitimationskrav för tränare, ledare och domare och licenskrav för föreningar. På detta sätt tydliggör idrottsrörelsen vad vi förväntar oss av varandra för att säkerställa trygga och utvecklande idrottsmiljöer för våra aktiva.

- Svenska Konståkningsförbundet är också ett av fjorton förbund som står bakom Elitidrott 2030, en motion som stödjer Riksidrottsförbundets, Sveriges Olympiska Kommittés och Sveriges Paralympiska Kommittés påbörjade arbete (Elitidrott 2030-projektet) för att stärka svensk internationell elitidrotts konkurrenskraft. Satsningen på svensk internationell elitidrott är en satsning på all svensk idrott då de internationella elitidrottarna är viktiga förebilder för alla idrottare. I arbetet är det fokus på att Sverige vinner på att Sverige vinner!

Hur hanteras motioner vid RIM?

- Riksidrottsstyrelsen (RIS), som är Riksidrottsförbundets styrelse, har lämnat förslag på hur RIS vill att alla inkomna motioner ska hanteras. RIS förslag ligger i linje med samtliga tre motioner som svensk konståkning står bakom. Det innebär bland annat att en översyn föreslås göras av idrottsrörelsens regelverk för att tydliggöra barnrättsperspektivet, det vill säga de särskilda rättigheter som barn och ungdomar har inom idrott. Det innebär också att en bred översyn föreslås göras bland annat av bestraffningsbestämmelserna och de lämplighetskrav som idrottsrörelsen ställer upp för tränare, domare och andra personer och för föreningar samt möjligheten att koppla dessa lämplighetskrav till legitimationer och licenser.

- Det är sedan medlemmarna som vid RIM röstar om förslagen. Först efter RIM vet vi alltså vad medlemmarna har beslutat om.

Riksidrottsmötet 2023
Publicerad: 2023-05-17

Senast uppdaterad: 2023-05-17

Samarbetspartners