Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Distriktstävlingar

Tävlingsverksamheten
i respektive distrikt är central för att landets konståkare ska få
tävlingstillfällen. Målet är att all tävlingsverksamhet i Sverige organisatoriskt ska hålla en
hög nivå och ständigt utvecklas.
Uppdraget för ett SDF innefattar att:
• Vara inläst på gällande regler och anvisningar för tävlingsarrangemang och på SKF:s
uppdrag tillsätta arrangörer för tävlingar i enlighet med dessa
• Verka för varierat tävlingsutbud inom distriktet där samtliga åkarkategoriernas behov
tillgodoses i största möjliga utsträckning
• Utse en tävlingsansvarig som har kontakt med såväl föreningar som förbundskansliet
i dessa frågor.
• Tillhandahålla och underhålla tävlingsutrustning och teknisk support för distriktets
tävlingar.
• Se till att arrangörsuppdrag för Nationella serietävlingar, A‐tävlingar, SKF‐trofén (vart 5:e år)och distriktets Distriktsmästerskap (DM) läggs ut på arrangörsförening inom distriktet samt beställa DM‐tecken till juniorer och seniorer.
• Informera föreningar om arrangörsutbildningar.
• Godkänna evenemang, tävlingar och tester på distriktsnivå i IndTA.
• Samarbeta med ansvarig för Tekniska Funktionärer i distriktet.

Publicerad: 2022-12-19

Senast uppdaterad: 2022-12-19

Samarbetspartners