Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Internationella tävlingar på egen bekostnad

Det finns möjlighet för åkare/lag som inte tillhör Team Sweden att delta på internationella tävlingar i form av Inter Club tävlingar och ISU-tävlingar på egen bekostnad.

Internationella klubbtävlingar (Inter Club) Länk till annan webbplats.

Åkaren/åkarna/laget representerar föreningen och föreningen sköter allt kring anmälan och står för samtliga kostnader. Internationella klubbtävlingar för Singel/ Par/ Isdans som Svenska Konståkningsförbundet får inbjudningar till lägger vi upp efter hand vi får dem. Det är upp till varje enskild förening att bevaka sista anmälningsdatum och att anmäla. Kontakta respektive arrangör direkt för anmälningsformulär, frågor etc.

Internationella ISU-tävlingar Länk till annan webbplats.

Åkaren/åkarna/laget representerar Sverige och Svenska Konståkningsförbundet. Åkaren/ åkarna/ laget anmäls alltid av förbundskansliet och samtliga kostnader står föreningen för.Nivån på tävlingen oftast är hög. För att delta på en ISU-tävling ska åkare/åkarna/laget uppnåt uppställda kriterier.

Rekommendation: Intyg för minderåriga att resa på egen hand

Barn och ungdomar får resa ensamma men det krävs ofta ett intyg av vårdnadshavare. Ska ungdomen resa med en annan person än vårdnadshavare eller med bara en förälder kan ett intyg från vårdnadshavarna krävas beroende på vart man reser. Ett intyg av vårdnashavaren/-na kan även krävas för att förhindra att barn lämnar eller reser in i ett land utan tillstånd av vårdnadshavaren/-na. Ett krav på intyg kan exempelvis krävas genom en slumpmässig kontroll som ett annat lands tullpersonal har som uppgift att kontrollera.

Tänk på att även om ett land inte kräver att minderåriga måste ha ett sådant tillstånd för att resa in i eller ut ur landet så kan andra länder som barnet passerat kräva det.

Eftersom varje lands regler kan ändras utan förvarning bör du också kontrollera med myndigheterna direkt eller med ländernas ambassad eller konsulat.

Svenska Konståkningsförbundet rekommenderar att alla barn och ungdomar som reser internationellt utan vårdnadshavare ska skaffa sig ett intyg/tillstånd att resa tillsammans med annan person.

Publicerad: 2022-10-24

Senast uppdaterad: 2022-10-24

Sponsorer

Samarbetspartners