Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

SM - Singel/par/isdans

SM-veckan 2023-2024 äger rum i Himmelstalundshallen i Norrköping den 14-17 december 2023.

Kvalificering till SM sker i singel genom ranking i nationella serien, se kriterierna här.

Uppdaterat 14 november - Kvalificering till SM fastställd och publicerad på rankingsidan (länk).

Följande platser finns att fördela:

SM damer 18
SM herrar 10
JSM damer 18
JSM herrar 10
USM flickor 18
USM pojkar 10

För att kvalificering till SM/JSM/USM behövs minst ett tävlingsresultat från nationella serien enligt kriterierna för ranking. För landslag gäller utbytestävling enligt kriterierna.

Platser som inte fylls av nationella serien fördelas från resultat från Distriktsmästerskapen (DM) – seniorer A, juniorer A och ungdom 15A. Deltagare i DM rankas på total score och de högsta kan tilldelas platser i SM, JSM och/eller USM som inte fylls av serien. Det är det antalet platser som kvarstår vid tiden för kvalificeringen, dvs 13 november, som ska fyllas.

Exempel:
I klassen seniorer damer finns den 13 november 15 deltagare som har tävlingsresultat i rankingen. Det finns 18 platser i SM damer. De tre högsta total score, borträknat åkare som eventuellt redan har en plats i nationella serien, från den samlade DM-sammanställningen tar de tre återstående platserna. Observera att detta är ett exempel och att antalet platser kan förändras i och med fortlöpande intag till nationella serien.

Vid starten för nationella serien består klassen juniorer A damer av så många deltagare att det inte är aktuellt med påfyllnad från DM till JSM.

Svenska Mästerskapen- Singel/par/isdans genomförs i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets Tävlings och Uppvisningsregler, Tekniska regler för gällande tävlingssäsong , ISU Regulations samt aktuella ISU Communications.

Deltagande i SM, JSM och USM är öppet för åkare som kvalificerat sig och som:

  • är medlem i förening som är ansluten till Svenska Konståkningsförbundet och har fullgjort sina skyldigheter enligt stadgarna
  • uppfyller kraven för amatörstatus enligt ISU Rule 102 samt Svenska Konståkningsförbundets Tävlings- och Uppvisningsregler § 104
  • uppfyller åldersgränserna enligt § 114
  • innehar åkarlicens

För deltagande i SM och JSM gäller dessutom att åkaren

  • ska vara svensk medborgare eller utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett år och ej tävlar i annat lands nationella mästerskap eller i internationell tävling för annat land under samma år.

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2023-11-14

Sponsorer

Samarbetspartners