Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

SM - Synkro

Svenska Mästerskapen i synkroniserad konståkning genomförs i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets Tävlingsoch Uppvisningsregler, Tekniska regler för tävlingssäsongen, ISU Regulations samt aktuella ISU Communications.
Deltagande i Synkro SM, Synkro JSM och Synkro USM är öppet för lag som kvalificerat sig och som:

  • är medlem i förening som är ansluten till Svenska Konståkningsförbundet och har
    fullgjort sina skyldigheter enligt stadgarna
  • uppfyller kraven för amatörstatus enligt ISU Rule 102 samt Svenska
    Konståkningsförbundets Tävlings- och Uppvisningsregler § 104
  • uppfyller åldersgränserna enligt § 114
  • innehar tävlingslicens

För deltagande i Synkro SM och Synkro JSM gäller dessutom att åkaren

  • ska vara svensk medborgare eller utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt iSverige sedan minst ett år och ej tävlar i annat lands nationella mästerskap eller iinternationell tävling för annat land under samma år. Dock får maximalt 25 % av teamet bestå av åkare med utländskt medborgarskap.

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2022-12-20

Sponsorer

Samarbetspartners