Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Tester/Teknikmärken

Svensk konståkning är mitt uppe i flera utvecklingsresor vilka alla grundar sig i vår gemensamma strategi Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats. Vår vision “Alla på is – hela livet” sätter fokus på hela åkaren där hälsa, välbefinnande och ett livslångt idrottande är centralt. Visionen och vår värdegrund ska gå som en röd tråd genom hela verksamheten och som ett nav i allt detta arbete ligger vår utvecklingsmodell som ska göra det möjligt för alla aktiva att göra sin individuella resa inom svensk konståkning. Som ett led i detta arbete pågår flera utvecklingsprojekt inom svensk konståkning, till exempel inom tävling, test, utbildning och föreningsutveckling.

Centrala underlag i arbetet med test och tävling för barn och ungdomar är Barnens spelregler Länk till annan webbplats. och Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott Länk till annan webbplats.

Testsystemet görs om, reduceras och byts till stor del ut mot träningsguide

Svensk konståkning har sedan 1960-talet använt testsystem för att kategorisera åkare i tävlingsklassernas olika svårighetsgrader. Första stora steget i utvecklingen inom test och tävling är att reducera testsystemet till att fungera som verktyg för kategorisering av åkare enbart på högre nationell nivå. Testsystemet ersätts successivt med en träningsguide, där riktlinjer för tävlingskategorier ingår, som ett stöd för tränarna att tillsammans med sina åkare välja tävlingsklass. Den här förändringen påbörjades 1 september 2023. Säsongen 2024/2025 finns en enkel guide som stöd för val av tävlingsklass. Träningsguiden ska vara ett stöd i träningsverksamheten för åkarens utveckling. Guiden för val av tävlingsklass ska fungera som vägvisare för val av tävlingsklass. För de högre nationella tävlingskategorierna kommer (nya) testsystemet fortfarande fungera som kriterium.

Nya testsystemet

Nya testsystemet består av två delar, med olika sätt att genomföra testet på:

  • Test vid tävling
  • Enskilt testtillfälle

Avsikten är att tävlingar i första hand ska användas som testtillfällen. Enskilda testtillfällen, dvs inte på tävling, är en möjlighet för t.ex. åkare som av olika anledningar inte haft tillfälle att delta på tävlingar eller som haft en rejält stark utvecklingskurva under icke tävlingssäsong. Under tävlingssäsong ska enskilda testtillfällen endast genomföras vid mycket angelägna omständigheter.

Publicerad: 2022-12-29

Senast uppdaterad: 2024-05-28

Samarbetspartners