Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

FAQ Tester

Nedan listas inkomna frågor och svar på dessa om nya testreglerna som trädde i kraft 1 april 2018.

Senaste uppdateringen: 2018-05-02

Fråga: Finns testkort framtagna som är anpassade till de nya förutsättningarna?

Svar: Ja, det finns nya testkort. Dessa beställs i webbshopen som tidigare. De gamla testkorten finns inte längre till försäljning.

Fråga: Vilka behöver de nya testkorten?

Svar: Åkare som ska testa tävlingstest ska använda de nya testkorten. Åkare som har godkänd fr grund och basic grund, alltså motsvarande tävlingstest, eller högre behöver inte byta testkort, men får göra det. Då ska skiljedomaren vid nästa testtillfälle ombedas göra en överföring av testerna från gamla testkortet till nya testkortet.

Fråga: Behåller åkarna sina nuvarande tester?

Svar: Ja åkarna fortsätter testa från de test som de har den 1 april 2018. Grund Basic och Fri likställs med Tävlingstest. Om åkaren har endast fri grund eller endast basic grund förlorar de testerna sitt värde.

Fråga: Om en åkare idag har Grundtest Fri men inte Grundtest Basic, vad gäller då?

Svar: Fram till den 30 juni 2018 kan åkaren tävla som vanligt. Basic Grund kan endast testas fram till den 1 april 2018, sedan testas Tävlingstestet endast. Från 1 juli 2018 måste åkare ha Tävlingstest för att tävla.

Fråga: Behövs testkorten fortfarande?

Svar: Ja, testkorten används som vanligt för testerna Tävlingstest upp till 4. För Fritest 5–7 registreras dessa endast i IndTA.

Fråga: Vad händer med resttester?

Svar: Nuvarande resttester förfaller den 30 juni 2018.

Fråga: Kan man få rest i de nya testerna?

Svar: Rest blir endast tillåtet för hoppelement i Fritest 1–4

Fråga: För resttester, har man fortfarande två testtillfällen att klara elementet?

Svar: Ja, detta är inte ändrat.

Fråga: Kan man testa Fritest 5 och Fritest 6 på samma tävling?

Svar: Nej, man behöver göra detta vid två olika tävlingar, alltså två olika godkända tävlingsprotokoll.

Fråga: Finns det någon bestämd teknisk respektive programkomponent-poäng för att Fritest 5-7 ska godkännas?

Svar: Nej, inga poäng krävs, endast de tekniska elementen enligt testinnehåll och godkända GOE.

Fråga: Hur många dagar måste förflyta mellan testerna? Vad gäller för rest-tester?

Svar: Enligt reglerna innan 1 april 2018 gällde 20 dagar för omtest respektive 14 dagar för resttest. Detta har tagits bort och inga restriktioner finns för genomförande av test mer än att omtest ska ske vid nytt testtillfälle och kan inte ske samma dag. Samma regel gäller för rest-tester.

Fråga: En åkare får rest på ett dubbelhopp i Fritest 3 där åkaren misslyckades med 2Lo och klarat 2T. Måste åkaren vid rest-testen visa 2Lo?

Svar: Nej, åkaren ska vid rest-testen visa valfritt dubbelhopp, men inte det dubbelhopp som redan godkänts vid första testtillfället, i ovan exempel 2T. Åkaren kan alltså välja att visa 2S, 2Lo, 2F eller 2Lz vid resttillfället. Det icke godkända dubbelhoppet är alltså valfritt vid resttillfället.

Fråga: Finns det några skisser eller länkar på de nya saxningarna med utfall som finns i Tävlingstesten?

Svar: Det finns inga skisser, men inspelning pågår och länkar kommer på hemsidan så snart de är klara.

Fråga: Vilket skär ska åkaren uppvisa i de nya saxningarna med utfall som finns i Tävlingstesten?

Svar: Det finns inget krav på skär vid detta element. Fokus ligger på att åkaren kan korsa ordentligt i saxningen och kan stå kontrollerat i utfallspositionen.

Fråga: I Friåkningstest 3 och 4 har åkaren frihet att välja vilka dubbelhopp som åkaren testar. Kan åkaren vid första försöket på tex element 2 Fritest 3 först visa 2Lo, men vid misstag ändra sig och vid sitt andra försök på samma element 2 försöka på ett annat dubbelhopp som 2T?

Svar: Nej, det får man inte. Åkaren har frihet att välja vilket dubbelhopp som han/hon vill visa i respektive element i Friåkningstest 3 och 4, men vid misstag där åkaren har ytterligare ett försök på samma element, måste andra försöket visa samma dubbelhopp som första försöket. Det är alltså inte tillåtet att ändra dubbelhopp mellan försöken på ett element.

Fråga: Kan godkända basic grund och fri grund fortfarande registreras i IndTA?

Svar: Nej, fr.o.m. 20 april kan inte basic grund och fri grund registreras i IndTA. Om det blivit försening vid registrering av godkänt test gäller följande:

1) Om åkaren med det aktuella testet endast har godkänd basic grund eller fri grund ska testet inte registreras i IndTA utan det test som i stället är aktuellt att testa nästa gång är tävlingstestet.

2) Om åkaren med det aktuella testet har godkänd basic grund och fri grund ska tävlingstestet regiostreras i stället.

Publicerad: 2022-12-29

Senast uppdaterad: 2022-12-29

Samarbetspartners