Gå till innehåll
Västergötlands Konståkningsförbund
Västergötlands Konståkningsförbund

Information om Skating Camp 2020

I år är ett konstigt år och mycket osäkert år gällande Skating Camp.

Planeringen fortgår med sikte på att lägret ska genomföras i enlighet med de begränsningar och restriktioner som Folkhälsomyndigheten beslutat och utefter gällande råd från Svenska Konståkningsförbundet. 

Vi följer utvecklingen och de råd och anvisningar som myndigheterna ger och kommer att hålla åkare och föräldrar uppdaterade när förändringar sker.

Vi har avtal vad gäller ishall, skola, livsmedel och viss personal och är bundna av dessa. Skulle lägret inte kunna genomföras så kommer lägeravgiften återbetalas men ej anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka då det är en administrativ avgift.

De restriktioner som gäller idag och fram till 2020-05-31 innebär att vi kan genomföra lägret men med begränsningar som bland annat kan innebär att det inte kommer att finnas möjligheter till övernattning för åkare.

Om någon åkare redan nu inte vill genomföra lägret med anledning av den rådande situationen och/eller utifrån de begränsningar som anges ovan, så vore vi tacksamma om ni hör av er så snart som möjligt.

 

Tidslinje

2020 - v17
Utskick av bekräftelser till alla deltagande åkare inkl. info kring påverka av Covid-19

 

2020-05-06
Sista inbetalningsdag av lägeravgiften framflyttad till 2020-05-06

 

2020-05-31 – (nya rekommendationer kommer från SDF)
VKF beslutar om Skating Camp 2020, Lidköping ska:

  • genomföras inom ordinarie ram
  • genomföras med begränsningar enligt FHM och SDF/SKF rekommendationer
  • ställa in

 

 

 

.

De restriktioner som gäller idag och fram till 2020-05-31 innebär att vi kan genomföra lägret men med begränsningar som bland annat kan innebär att det inte kommer att finnas möjligheter till övernattning för åkare.

 

Om någon åkare redan nu inte vill genomföra lägret med anledning av den rådande situationen och/eller utifrån de begränsningar som anges ovan, så vore vi tacksamma om ni hör av er så snart som möjligt.

 

Vi har flyttat fram sista inbetalningsdag av lägeravgiften till 6 maj 2020.

31 maj 2020 kommer nya rekommendationer från myndigheterna och först då kan vi ta ett slutgiltigt beslut kring Skating Camp.

 

Idag ser vi tre olika alternativ:

- Ordinarie läger

- Dagläger med begränsat antal deltagare

- Ställa in helt.

 

Anmälningsavgiften kan vi inte återbetala då vi fortfarande har vissa kostnader.

Inbetald lägeravgift kommer att återbetalas om lägerverksamheten ej kan genomföras.

 

Vanliga frågor:
- Om styrelsen är tvungna att besluta sig för att det blir ett dagläger, kommer återbetalning av hela lägeravgiften att ske till de åkare som måste avboka efter beslutet den 31 maj.
- Om styrelsen är tvungna att besluta sig för att det blir ett dagläger kommer ändå mat erbjudas för de som deltar.

- Om en åkare insjuknar under lägret gäller samma regler som vid vanlig sjukdom.

- Vid sjukdomssymtom ska åkaren avbryta lägervistelsen och åka hem på samma sätt som under ett "vanligt" lägerår. Ansvar ligger på individen/förälder att tala om för "lägret" att åkaren känner symtom.

Publicerad: 2020-04-22

Senast uppdaterad: 2020-04-22

Samarbetspartners

Sponsorer