Gå till innehåll
Västra Svealands Konståkningsförbund
Västra Svealands Konståkningsförbund

Kallelse årsmöte 2022 med utkast till dagordning

Placeholder

ÅRSMÖTE 2022 Datum och tid: 10 maj kl.18:30 Plats: digitalt via Teams/Zoom

Vid årsmötet deltar varje förening med upp till två ombud, utsedda av föreningen. Varje förening har dock endast en röst. Varje ombud skall ha fullmakt från sin förening som skickas in av ordförande/annan firmatecknare i samband med anmälan. Av fullmakterna skall framgå vilket ombud som har rösträtt.

Årsmötet kommer att genomföras via Teams eller Zoom även i år. Länk kommer att sändas till de ombud som anmälts av respektive förening, vänligen bifoga deras mejladresser vid anmälan.

Anmälan av ombud till årsmötet görs till 

vskf@live.se, senast 1 maj

Material tillgängliggörs i förväg allt eftersom via denna webbplats.

Förslag till dagordning.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningar och enskilda medlemmar får väcka motioner till årsmötet. Motioner insändes till styrelsen, 

vskf@live.se, senast 12 april.

Då det upptäcktes under året att inga riktlinjer funnits nedskrivna kring uttagningen av SKF Trofén har vi utefter önskemål författat två förslag på riktlinjer för föreningarna att rösta om på årsmötet. Dessa förslag är bifogade nedan. Vill er förening författa ett eget förslag utöver nedan, går det självklart bra att skicka in detta som motion.

Förslag 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..pdf - föreningsbaserat urval
Förslag 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..pdf - poängbaserat urval

Varmt välkomna i maj!

Styrelsen, VSKF

Publicerad: 2022-04-08

Senast uppdaterad: 2022-04-08

Samarbetspartners