SVENSK KONSTÅKNINGS RANKING 2009/2010 - SINGELÅKNING
Seniorer Herrar
Pl Namn Förening Elitserietävlingar Intern tävlingar Höstens
poäng
SM Elitserietävlingar Nor Intern
tävlingar
Vårens
poäng
Finalen TOTAL Tie- Breaking
dics
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3     11 12 13 14   1 2 3 (bästa)   1a 2a 3a
1 Adrian SCHULTHEISS GötKK       400             775     2300 375           625 550 700 700 400 3775      
2 Alexander MAJOROV LulKK             400       675 725   2150 350         575 725 775   775 375 3650      
3 Kristoffer BERNTSSON LaKK                     675 625   2100 400         600 550     600   3100      
4 Anton TRUVÉ StoKK 375                   425     1225 325         525 625     625 325 2500      
5 Jimmy KARLSSON SteKK 350           375   400         1125 300 400       475       475   1900      
6 Mikael NEUMAN LiAKK 400     375         375         1150   375               375 350 1875      
SVENSK KONSTÅKNINGS RANKING 2009/2010 - SINGELÅKNING
Juniorer Herrar
Pl Namn Förening Elitserietävlingar Intern tävlingar Höstens
poäng
JSM Elitserietävlingar Nor Intern
tävlingar
Vårens
poäng
Finalen TOTAL Tie- Breaking
dics
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3     11 12 13 14   1   2 (bästa)   1a 2a 3a
1 Mathias ANDERSSON LerKK 400     350     400   400         1200 350 400       450       450 400 2400 1 2 8
2 Ondrej SPIEGL EskIK       400     375       425     1425 400         575       575   2400 1 2 6
3 Anton MARBERG MölKK 300           350   300         950 300     400           400 375 2025      
4 Lucas WIKSTRÖM LinKF 325     325     300   275         950 275 275   375           375 325 1925      
5 Daniel NEUMAN LiAKK 350               375         725 325 375       375       375 350 1775 2    
6 Aylwin IANTCHENKO MalKK       300     325   325         950 225 325               325 275 1775 4    
7 Daniel CALSWÄRD LinKF 275     275     275   350         900 250 300   325           325   1475      
8 Josef OSCARSSON-E UmeIK 250     250                   500 200 350   350           350 300 1350      
9 Bertil SKEPPAR LulKK 375     375                   750 375                     1125      
SVENSK KONSTÅKNINGS RANKING 2009/2010 - SINGELÅKNING
Ungdom Pojkar
Pl Namn Förening Elitserietävlingar Intern tävlingar Höstens
poäng
USM Elitserietävlingar Nor Intern
tävlingar
Vårens
poäng
Finalen TOTAL Tie- Breaking
dics
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3     11 12 13 14   1   2 (bästa)   1a 2a 3a
1 Nicky OBREYKOV KKSo 200     200         200         600 200 175       400       400 200 1400      
2 Mandus THORMAN MörKK       175         175         350 175 150       350 300     350 175 1050      
3 Anton RÖNNFORS MölKK 150     75     150   150         450 125 125   125           125 150 850      
4 Gustav ROLL JönSK 175     100     125   75         400 150     175           175   725      
5 John Olof HALLMAN MölKK 125     50     100   100         325 50 50   200           200 125 700      
6 Albin BOUDRÉE VäxKK 100     150     200   50         450 75 100   150           150   675      
7 Arvid BEZHADI VäFKK       125     175   125         425 100 75               75   600      
8 Sondre BOE MalKK                               200               200   200      
9 Morgan KARLSSON MörKK       25         25         50 25 25               25   100