Gå till innehåll
Göteborgs Konståkningsförbund
Göteborgs Konståkningsförbund

GKF Utbildningar

Anordnande av stegkurser

 

Regionala utbildningar arrangeras av GKF (Göteborgs Konståkningsförbund), i vissa fall kan utbildningen uppdras att arrangeras av en förening i distriktet.

Klubbar som önskar hålla en kurs under säsongen skickar in ansökan om detta till info@skategoteborg.com

 

Alla regionala utbildningar ska ske med sanktion av specialdistriktsförbundet (SDF), även om utbildningen sker i föreningsregi.

 

Regionala ledarutbildningar är:

 • Tränarkurs - Grundkurs, Steg 1A+B samt Steg 2A+B
 • Domare - Steg 1

Alla utbildningar läggs in i den centrala utbildningskalendern Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats. (sök fram aktuellt distrikt). På svenska konståkningsförbundets hemsida hittar ni även arrangörsanvisningar och ersättningsregler till kursföreläsare.

 

För att hålla en tränarkurs behöver man ha tillgång till följande:

 • 4-5 h is per kurs
 • En teorilokal som rymmer 25 personer.
 • En kursansvarig från klubben som bistår under kursen samt har kontakt med Göteborgs KF

Klubbens ansvar

 • Att skriva en kursinbjudan som mailas till Göteborgs KF
 • Fakturera deltagarnas klubbar
 • Beställer kursmaterial
 • Skickar ut schema för kurshelgen
 • Kontrollerar att kursdeltagaren är behörig
 • Återrapporterar till Göteborgs KF med godkända deltagare till Göteborgs KF efter avslutat kurs.

Göteborgs KF ansvarar för att:

 • Lägga ut inbjudan i kursmodulen i IndTA.
 • Skickar inbjudan mejlledes
 • Maila deltagarlista till klubben efter anmälningstidens utgång.
 • Registrera godkända kursdeltagare IndTA.
 • Ser till att kursdeltagare får intyg.

Kostnaden för en kurs bör stäms av med GKF:

 • Lunch ingår alltid
 • Ett riktmärke för en tränarkursavgift är 1 800 kr grund-steg 1A/B
 • Domarkurs - 2500 kr med lunch och material

Alla priser är exklusive material utom domarkursen.

 

Göteborgs KF tar en administrativ avgift motsvarande:

 • 150 kr per deltagare för en kurs med 5-15 deltagare
 • 250 kr per deltagare för en kurs med över 15-30 deltagare.

Avbokningsregler:

 • Deltagare kan avboka sig från en kurs kostnadsfritt innan sista anmälningsdatum
 • Om en deltagare avbokar sig från en kurs efter sista anmälningsdatum har passerat, kommer föreningen att fakturerar en avanmälans avgift (150 kr för kurser mellan 5-15 deltagare, 250kr för kurser mellan 15-30 deltagare).

Aksana och Julien - Utbildning

Tränarkurs

Här hittar du alla tränarkurser som GKF saktionerar med hjälp av våra föreningar.

Domarkurs

Här hittar du alla domarkurser som GKF organiserar.

Hitta en utbildning som passar dig

SKF Utbildningskatalog

Här hittar du SKF utbildningskatalogRF-SISU Utbildningsportal

Här hittar du RF-SISU Västra Götalans utbildningar

ISU Utbildningsportal

Här hittar du ISU utbildningsplatformSponsorer