Gå till innehåll
Göteborgs Konståkningsförbund
Göteborgs Konståkningsförbund

GKF Utbildningar

Anordnande av stegkurser

Klubbar som önskar hålla en kurs under säsongen skickar in ansökan om detta till info@skategoteborg.com

 

För att hålla en tränarkurs behöver man ha tillgång till följande:

 • 4-5 h is per kurs
 • En teorilokal som rymmer 25 personer.
 • En kursansvarig från klubben som bistår under kursen samt har kontakt med Göteborgs KF

Klubbens ansvar

 • Att skriva en kursinbjudan som mailas till Göteborgs KF
 • Fakturera deltagarnas klubbar
 • Beställer kursmaterial
 • Skickar ut schema för kurshelgen
 • Kontrollerar att kursdeltagaren är behörig
 • Återrapporterar till Göteborgs KF med godkända deltagare till Göteborgs KF efter avslutat kurs.

Göteborgs KF ansvarar för att:

 • Lägga ut inbjudan i kursmodulen i IndTA.
 • Skickar inbjudan mejlledes
 • Maila deltagarlista till klubben efter anmälningstidens utgång.
 • Registrera godkända kursdeltagare IndTA.
 • Ser till att kursdeltagare får intyg

Kostnaden för en kurs bör stäms av med GKF:

 • Lunch ingår alltid
 • Ett riktmärke för en tränarkursavgift är 1 800 kr grund-steg 1A/B
 • Domarkurs - 2500 kr med lunch och material

Alla priser är exklusive material utom domarkursen.

 

Göteborgs KF tar en administrativ avgift mosvarannde:

 • 150 kr per deltagare för en kurs med 5-15 deltagare
 • 250 kr per deltagare för en kurs med över 15-30 deltagare.

Aksana och Julien - Utbildning

Tränarkurs

Här hittar du alla tränarkurser som GKF saktionerar med hjälp av våra föreningar.

Domarkurs

Här hittar du alla domarkurser som GKF organiserar.

Hitta en utbildning som passar dig

SKF Utbildningskatalog

Här hittar du SKF utbildningskatalogRF-SISU Utbildningsportal

Här hittar du RF-SISU Västra Götalans utbildningar

ISU Utbildningsportal

Här hittar du ISU utbildningsplatformSponsorer