Gå till innehåll
Norra Svealand Konståkningsförbund
Norra Svealand Konståkningsförbund

Svealandskommitén

Svealandskommién är ett organ bestående av distrkten: Norra, Östra och Västra Svealand.

Kommiténs uppgifter är bland annat att:
Främja samarbetet mellan distrikten
Utbyta information/kunskap
Besluta om regler för DM och Svea Cup
Samordna tävlingar, utbildningar och tävlingsutrustning.

Finns frågor till kommitén: kontkta någon av respektive dsitrikt.
Kontaktuppgift till Norra Svealand är: norrasvealand@skatesweden.se

Samarbetspartners