Gå till innehåll
Norrbottens Konståkningsförbund
Norrbottens Konståkningsförbund

Avgifter

Alla konståkningsföreningar i Norrbotten betalar varje år, senast 31 oktober, in årsavgiften. En avgift för förvaltning av tävlingsutrustning faktureras av NKF till varje medlemsförening i början av varje säsong. Utöver detta betalas även en distriktsavgift av arrangerande förening.

Avgifterna betalas till Norrbottens konståknignsförbund: PG 65946-6

Märk betalningen med er förening och vad den avser

Avgifter 2022/2023:

  • Årsavgift: 1500 kronor per förening.
  • Avgift för förvaltning av tävlingsutrustning: 1000 kronor per förening.
  • Distriktsavgift: 15 kr / anmälningsavgift. För mer information, läs nedan.

 

Förtydligande kring distriktsavgiften

NKF har blivit ombedda att tydliggöra förfarandet gällande den separata peng, så kallad 15-kronan, som ska betalas in till NKF.

Denna summa används främst till utbildning av Tekniska funktionärer inom distriktet. På så sätt hålls kostnaderna nere för varje enskild förening/klubb samtidigt som de som uppmuntrar tidigare aktiva att gå TF- utbildning får tillbaka en större del av utgifterna.

Senast 4 veckor efter avslutad tävling ska arrangör betala in 15 kr/anmälningsavgift till Norrbottens Konståkningsförbund. Detta gäller samtliga tävlingar arrangerade av föreningar/ klubbar i Norrbotten. Arrangör blir inte fakturerad av NKF utan arrangören ansvarar för att betala in summan till NKF.

Notera, denna avgift är separat från den administrationsavgift som betalas till Svenska konståkningsförbundet, läs nedan.

Information administrationsavgift till SKF

I anmälningsavgiften ingår en administrationsavgift som, med några undantag, fördelas mellan Förbundet (SKF) och det SDF där tävlingen arrangeras enligt nedan.

Uppgifter från IndTA ligger till grund för beräkningen. Förbundet fakturerar arrangörerna, fortlöpande under säsong, och fördelar sedan vidare bidragen till varje SDF i slutet av säsongen enligt ett utjämningssystem.

Mer information hittar ni här:

https://www.svenskkonstakning.se/download/18.3fd9dae918529fae1a4b4145/1672162296876/1.%20i.-tavlings--och-uppvisningsregler_generella-22-23_ver1.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Paragraf 119)

Om ni har frågor eller funderingar får ni gärna kontakta NKF via denna mejl:  info@norrbottenskf.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Norrbottens konståkningsförbund

Publicerad: 2022-10-03

Senast uppdaterad: 2023-01-22

Sponsorer

Samarbetspartners