Gå till innehåll
Skånes Konståkningsförbund
Skånes Konståkningsförbund

För arrangörsföreningen

Nedan hittar ni som ska arrangera en deltävling i vår lagtävlingsserie Skåne-/Stjärn-/Klubbserien dokumentmallar samt information vad ni behöver tänka på / förbereda inför / göra vid ert tävlingstillfälle på hemmaplan.


Förberedelser

 

Bestäm datum och tid för ert tävlingstillfälle

 • I tilldelad kalendermånad välj ett datum (vardagskväll) samt en tid (mellan kl.16 och kl.21, totalt behövs 3 timmar).
 • Boka isen. Boka även omklädningsrum.
 • Lämplig tid för lottning är ca 45 minuter före tävlingsstart, ange tiden i inbjudan.
 • Informera vår tävlingsansvarig när er deltävling ska äga rum: mejla till anneli.servin@live.se

Inbjudan

Skapa tävlingen i IndTA

 • Lägg upp tävlingen i IndTA:
  • tävlingskategori "Stjärntävling"
  • klasser:
   • Miniorer B (=Skåneserien)
   • Juniorer Stjärnklass (=Stjärnserien)
   • Juniorer B2 Damer (=Klubbserien)
   • Lagledare (=domare)
  • Anmälningsavgift för samtliga: 0 kr
  • Bifoga er inbjudan
  • Öppna för anmälan samma dag som ni mejlar ut inbjudan
  • Stäng anmälan 7 dagar före tävlingen

Distriktets tävlingsansvarig får ett auto-genererat mejl att er tävling behöver sanktioneras.

Utse huvuddomare och tävlingspersonal

 • Huvuddomaren ska ha gått domarkurs steg 1.
 • Minst följande tävlingspersonal behövs vid tävlingen
  • Tävlingsledare (+ lottningsansvarig + ansvarig för startlistor + domarpapper + resultat)
  • Speaker
  • Musikspelare
  • Grindvakt (ansvarig för på-/avsläpp)

Ladda ner tävlingsfilerna

Inför tävlingen, efter att anmälan stängts, exportera följande filer från tävlingen på IndTA:

 • Detaljerad anmälningslista (csv)
 • Anmälningslista (xml)
 • Musikfil (zip)

Tidsschema

 • Snarast efter stängning av anmälan ta fram tidsschema i samarbete med vår tävlingsansvarig Anneli Servin, anneli.servin@live.se
 • Delge via mejl till berörda föreningar, publicera gärna på IndTA samt föreningens hemsida.
 • Meddela era vaktmästare när de behöver spola isen.

Förbered musikdatorn

 • På en Windows-dator installera musikprogrammet Skaters Music Player. Laddas ner här.
 • Importera anmälningslistan (xml) samt musikfilen till Skaters Music Player.

Förbered speaker- och domarpapper

 • Skriv ut:
 • Förbered bedömarbladen: Fyll i åkarens namn samt förening och sortera dem i 3 högar (1 set för varje domare).

Material

 • Nummerlappar, lottningsbrickor el. dyl. för manuell lottning av startordningarna på plats.
 • Material för att skriva ut samt sätta upp lottade startordningar
 • 3 lämpliga bord och 3 stolar liksom några filtar för domarna
 • Sjukvårdsväska - kontrollera dess innehåll!


På tävlingsdagen

Direkt inför tävlingen

 • Placera domarbord och stolar samt filtar i båset där domarna ska sitta och döma.
 • I anslutning till lottningen inför tävlingen ska domarna ha ett kort möte. För det behöver de ett rum där de kan sitta i ro. Bjud gärna på lite fika.
 • Vid utsatt tid för lottning samla deltagarna och lotta startordningarna för klasserna.
 • Därefter färdigställ snarast startlistorna med startordningar och uppvärmningsgrupper.
  • Delge 1 exemplar var till domarna, speakern, musikspelaren och grindvakten
  • Anslå dessutom på lämplig(a) plats(er) gott synligt för deltagarna
 • Hjälp domarna sortera bedömarbladen enligt fastställda startordningar

Tävling

 • Sjukvårdsväskan direkt placerad vid rinken, t ex hos grindvakten.
 • Speakern följer speakermanualen: Välkomnar samt ropar upp åkare enligt fastställd startordning och i avstämning med huvuddomaren.
 • Grindvakten ser till så det alltid är rätt åkare på isen, dvs. kontrollerar på-/avsläpp.
 • Musikspelaren sköter musikavspelningen med hjälp av Skaters Music Player: Tar fram åkarens musik och startar avspelningen när åkaren ställt sig i startposition.
 • Domarna bedömar varje åkare separat enligt Riktlinjer för tilldelning av stjärnor Pdf, 405.1 kB, öppnas i nytt fönster..
 • Tävlingsledaren finns tillgänglig på plats om det skulle vara något och håller koll på läget.

I anslutning till tävlingen

 • Domarna räknar ihop antalet uppnådda stjärnor för varje lag i varje klass och meddelar lagens resultat till föreningens tävlingsledare.
 • Tävlingsledningen samlar deltagarna och meddelar dagens resultat, antalet uppnådda stjärnor per lag.
 • Huvudbedömaren mejlar sammanställda resultat till distriktets tävlingsansvarig anneli.servin@live.se


 

Publicerad: 2024-02-12

Senast uppdaterad: 2024-02-15

Samarbetspartners