Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Antidoping

Svenska Konståkningsförbundet följer de lagar och regler som finns kring antidoping.

Sportchefen är ansvarig för antidoping inom Svenska Konståkningsförbundet.

Antidoping

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna och idrottsutövare är personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt.

Nedan följer viktig information och användbara länkar:

För ytterligare information kring antidoping var god se RF:s antidopinginformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här finner ni Svenska Konståkninsgförundets handlingsplan gällande antidoping. Pdf, 212.3 kB.

1. Förbjudna substanser

Det är viktigt att vara medveten om att vissa läkemedel är ”dopingklassade”, dvs. kan verka prestationshöjande, och också är förbjudna i samband med träning och/eller tävling.

Den ”Röd-Gröna listan” omfattar läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk. Man kan enkelt söka efter ett läkemedel i den Röd-Gröna listan. Vid sökning får man svar på om preparatet är förbjudet eller tillåtet att använda enligt idrottens dopingregler.

Här hittar du Röd-Gröna listan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

WADA (World Anit-Doping Agency) har också upprättat en dopinglista med en uppdatering som börjar gälla från 1 januari 2015. Dopinglistan utgör en internationell standard i "The World Anti-doping Code". Riksidrottsförbundet har gjort en svensk version av listan. Uppdateringar sker kontinuerligt och den aktuella versionen går att hitta via nedanståend länk:

Här hittar du WADA's lista. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i ”The World Anti-Doping Code”. Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/preparat och är på hög nivå, enligt gällande definition, ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat.

Om dispensen ska sökas i förväg eller retroaktivt, till vilken instans och med vilka blanketter, beror på vilken nivå du utövar din idrott på (ej åldersbaserat). I Sverige gäller att alla idrottsutövare som använder dopingklassade substander/metoder och är på hög/nationell tävlingsnivå alltid ska söka en individuell dispens så snart behandling påbörjats/planerats. Detta gäller oavsett substans/preparat.

Övriga idrottsutövare som inte omfattas av definitionen nationell/hög tävlingsnivå, har möjlighet att söka dispensen retroaktivt, alltså i efterhand. I dessa fall kommer Dopingkommissionen, efter ett positivt dopingtest, kontakta utövaren och be denne inkomma med en dispensansökan inom en viss tidsfrist. En retroaktiv dispensansökan ska vara en fullständig ansökan, det räcker alltså inte att visa upp ett läkarintyg.

Behöver du söka dispens? Se här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta reda på vad som gäller för just dig och din nivå, se här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom att svara på ett antal frågor får du snabbt svar ifall du ska söka dispensen i förväg eller retroaktivt. Ifall svaret blir att din dispens ska sökas i förväg får du tillgång till ansökningsblanketterna.

Observera att om du ska delta internationellt kan du behöva göra en ansökan till ISU genom "Therapeutic Use Exemptions Form” vilken du kan nå via följande länk. Länk till annan webbplats.

3. Vistelserapportering

Kravet på vistelserapportering finns för att elitidrottsutövare ska känna trygghet i att tävla i en dopingfri miljö. Det bästa elitidrottare kan göra för att bidra i antidopingarbetet är att sköta sina vistelserapporter och därmed finnas tillgänglig för dopingkontroll. Individer som får har kravet på vistelserapportering inomformeras individuellt om detta.

Här kan ni läsa mer om vistelserapportering. Länk till annan webbplats.

4. Astmamediciner och kortison

För beta-2-stimulerarna salbutamol (Airomir, Buventol, Combivent och Ventoline), formoterol (Oxis) och salmeterol (Seretaide, Seretide och Serevent) i inhalationsformoch i normal dosering krävs ingen dispens.

För inhalationspreparat som kombinerar ovan nämnda beta-2-stimulerare med kortison krävs heller ingen dispens. Ett vanligt sådant preparat är Symbicort.

Observera att övriga beta-2-stimulerare i inhalationsform (t.ex. Bricanyl) liksom alla beta-2-stimulerare i andra beredningsformer (dvs. är allt annat än i inhalationsform) alltid kräver dispens.

Den som tillhör gruppen hög tävlingsnivå måste alltså ansöka om en individuell dispens. Den som tillhör gruppen övrig idrottsutövare kommer efter begäran från Dopingkommissionen att behöva ansöka om en retroaktiv dispens.

För ytterligare information om astmamediciner läs mer på Antidopings hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inhalerad kortison (t ex Pulmicort) är inte dopingklassat.

Observera att ovanstående information gäller vid rekommenderade terapeutiska doser (dvs. normal dosering av ett läkemedel). Skulle högre dos vara nödvändigt kan dispens behövas. Denna information framgår i Röd-Gröna listan.

5. Clean Skater

ISU har tagit fram ett utbildningsprogram vilket omfattar de internationella antidopingreglerna. Klicka här för att följa de olika stegen. Länk till annan webbplats.

6. Kosttillskott

SKF avråder ifrån bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. När det gäller kosttillskott som saluförs på internet, i butik eller apotek är kvalitetskontrollen okänd, vilket gör att man aldrig kan vara helt säker på vad produkterna innehåller. Kosttillskott brukas därför alltid på egen risk.

Mer information om kosttillskott finns på Antidopings hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Vaccinera klubben

Hur jobbar din förening mot doping? Har ni någon antidopingplan att ta hjälp av?

Klicka här och följ de fyra enkla stegen för att vaccinera din klubb mot doping. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Ren Vinnare

Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare och stödpersonal. Den är uppdaterad med gällande dopingregler från 1 januari 2015 och passar både dig som är ny inom idrotten och elitidrottare.

Klicka här för att hitta mer information om utbildningen.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Tipsfunktion för misstänkt doping

Dopingtips Länk till annan webbplats..se är en webb-baserad tipsfunktion. Här kan vem som helst som misstänker dopingaktiviteter inom idrotten lämna information anonymt. Tipsaren kan också föra anonym dialog med Svensk Antidoping.

Klicka här för mer information samt för att komma till tipsfunktionen. Länk till annan webbplats.

Informationen ovan är hämtad från Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats. där mer information finns.

Publicerad: 2022-10-31

Senast uppdaterad: 2024-03-11

Samarbetspartners