Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Vaccinera klubben

Vaccinera klubben mot doping är ett preventions- och åtgärdspaket som är framtaget av Antidoping Sverige. Konceptet bygger på att klubben, förslagsvis en styrelse, först gör en antidopinganalys och sedan skapar en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna som tas fram får föreningen en beredskap för att hantera dopingfall i praktiken.

Idrotten har ansvar
Alla inom idrottsrörelsen har ett ansvar i antidopingarbetet. Riksidrottsförbundet och Antidoping Sverige vill att alla föreningar tar sitt ansvar och vaccinerar sig enligt detta upplägg. Det är varje idrottsutövares skyldighet att känna till dopingreglerna och för att det ska fungera måste idrottsföreningar ha en ordning för att säkerställa att medlemmarna är informerade. Genom att vaccinera klubben får föreningen en ordning för detta och dessutom stärks klubben utåt gentemot kommunen, media och sponsorer.

Vaccinationen sker i fyra enkla steg och tar cirka två timmar att slutföra. Handledning samt diskussions- och utbildningsmaterial finns att ladda ner under de olika stegen.

Steg 1: Alla i föreningens styrelse gör ett kunskapstest
Steg 2: Ni för en diskussion om dopingfrågor
Steg 3: Ni upprättar en antidopingplan
Steg 4: Ni informerar om vaccinationen

Hur jobbar din förening mot doping? Har ni någon antidopingplan att ta hjälp av?

 

Publicerad: 2022-12-19

Senast uppdaterad: 2022-12-19

Samarbetspartners