Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Föreningslicens 23-24

Föreningslicensen

är en sammanfattning av den grundläggande kunskap som måste finnas för att kunna driva en trygg konståkningsförening med åkaren i fokus. Samtliga föreningar som driver verksamhet inom Svenska Konståkningsförbundets ramar måste ha en Föreningslicens, som en kvalitetsstämpel för verksamheten.  

Föreningslicensen är ett kunskapstest samtidigt som den ger vägledning om var man kan skaffa mer information. Vi vill att hela styrelsen i er klubb/förening är med och svarar på frågorna som ingår i föreningslicensen. Frågebatteriet avslutas med att styrelsen undertecknar ansökan om Föreningslicens till Svenska Konståkningsförbundet. 

Syfte: 

·       Svenska Konståkningsförbundet får en garant för att klubbarna inom förbundet har aktuell kunskap om vad som krävs för att driva en trygg förening med åkaren i fokus.

·       Föräldrar, åkare och tränare i föreningen får kunskap om vad som krävs för att driva en trygg och hållbar konståkningsförening

·       Underlätta för föreningsstyrelsen att driva en långsiktig och hållbar förening med glädje, glöd och gemenskap som ledord! 

Föreningslicens 2023/2024

För säsongen 2023/2024 kommer vi endast att lansera Föreningslicens och Tävlingslicens. Dessa öppnas 12 juni och tävlingslicensen skall vara inne senast 14 augusti (samtidigt med anmälan till A-tävlingar) och föreningslicensen senast 1 september. Vi förordar såklart att arbetet påbörjas så snart som möjligt så att det inte blir för nära deadline ifall något måste kompletteras.

Om större förändringar i tävlingsbestämmelserna sker efter att tävlingslicensen lanserat kan vi komma att be om komplettering i särskilt tillägg för att upprätthålla licensen.

Licensen kommer att vara ett levande system där det kan tillkomma nytt material och nya krav varje säsong.

Vi kommer också att löpande släppa diverse extra kurser och eventuellt någon särskild utmärkelse.

Under hösten kommer vi sedan att be om återkoppling och utvärdering så att vi får med det i arbetet inför kommande säsong. Tänk på att detta är början på något nytt och att det är meningen att det ska vara ett bra stöd och hjälp.

Att arbeta med Nya föreningslicensen

Föreninglicensen är tillgänglig på föreningens centrala e-postadress. Tanken är att det är föreningen (styrelsen) som gemensamt går igenom materialet och svarar på frågorna.

Baserat på önskemålen och den återkoppling vi inhämtat om att få tillgång till mer stödmaterial, ett "HUR" och annan information i en digital plattform har vi byggt upp detta system där vi har möjlighet att ge just det. På så sätt ställer vi inte bara krav utan vi tillhandahåller även kunskap, mallar och verktyg för att lyckas med att få sin licens men också utveckla föreningen. Föreningen kan också alltid backa tillbaka till detta material för att fräscha upp kunskaperna. Dessutom kan vi samla allt möjligt utbildningsmaterial inom många områden och till många målgrupper där föreningarna och de olika licenserna är en del.

Vi rekommenderar att styrelsen bokar in några tillfällen där alla tillsammans går igenom materialet, diskuterar och sedan svarar. Det är inte meningen att all kunskap ska finnas hos en enskild person. Därför kommer vi också att be er ange vilka personer som deltagit i arbetet med respektive kapitel och det kommer att vara en del av utvärderingen.

Det går också väldigt bra att ta hjälp av RF-SISU distriktet för handledning i processen då de sitter på mycket kunskap och resurser att hjälpa till.

Ni gör det i egen takt, kanske kapitel för kapitel, och vartefter ni är klara med olika delar kommer de att "bockas av" så att ni ser vad ni har kvar att göra.

När ni slutfört allt ska ni lämna in en officiell "ansökan om licens" som ni skriver under och skickar in som en inlämningsuppgift. Med detta och era svar sker sedan godkännanden löpande och senast 30 september 2023. När ni fått en godkänd licens så är den giltig för säsongen 2023/2024.

Publicerad: 2023-06-20

Senast uppdaterad: 2023-06-20

Samarbetspartners