Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

NIU

Drömmer du om att utvecklas till nationell- eller internationell elitkonståkare, då kan NIU (Nationell Godkänd Idrottsutbildning) vara en väg för att förstärka din elitsatsning. Svenska Konståkningsförbundet certifierar gymnasieskolor som bedriver elitinriktad konståkning inom ramen för GY11, Nationell Godkänd Idrottsutbildning.För att få kalla utbildningen NIU krävs en tillstyrkan av respektive specialidrottsförbund samt ett godkännande av skolverket.

För mer information om NIU: https://www.rf.se/RFarbetarmed/Elitidrott/elitidrottpagymnasiet/

Svenska Konståkningsförbundets har som målsättning att utveckla goda utvecklingsmiljöer där konståkning på nationell elitnivå integreras i skolan. På de gymnasieskolor som är certifierade och godkända, kan du alltså välja konståkning som ämne, få träning och utbildning och därmed få betyg i specialidrott/konståkning

För dig som konståkare som önskar söka NIU

För att söka NIU ska du som konståkare ha nationell elit eller högre som mål. Sista ansökningsdag är den 1 december för start höstterminen kommande år. Du ansöker direkt till respektive skola. Obs! För specifik info (ansökningstider, adress med mera) se respektive skolas hemsida

Certifierade NIU gymnasier med inriktning Konståkning:

Vem ansvarar för NIU?

Nationellt Godkända Idrottsutbildningar bedrivs genom fyra samverkande parter:

  • Skolverket har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket inkluderar ämnet specialidrott. De godkänner också vilka kommuner/enskilda huvudmän och idrotter som bli anordnare av NIU.
  • Kommunen eller enskild huvudman är anordnare av NIU.
  • Specialidrottsförbunden (SF; i detta fallet Svenska Konståkningsförbundet) organiserar, i samverkan med den berörda skolan, den idrottsliga delen av NIU. I samverkan med huvudman arbetar SF men att utveckla och följa upp NIU verksamheten.
  • Riksidrottsförbundets (RF) roll är att vara stöd åt specialidrottsförbunden (SF), men har inget formellt uppdrag.

Vill din gymnasieskola bli certifierad NIU-skola?

För gymnasieskolor som vill fortsätta bedriva alternativt starta NIU konståkning 2024-2027 ska en ansökan skickas in till Svenska Konståkningsförbundet. Skolverket och Riksidrottsförbundet har tagit fram vägledande faktorer gällande specialidrottsförbundens tillstyrkan av NIU. Länk till annan webbplats.

Utöver de SF-gemensamma vägledande faktorerna har Svenska Konståkningsförbundet beslutat om konståkningsspecifika kriterier som sökande gymnasieskolor ska beskriva hur de lever upp till.

  • Den samverkande föreningen ska säsongen 2024/2025 inneha Elitlicens
  • SOK:s test Fysprofilen alt. SKF:s testbatteri Fysanalysen ska genomföras två ggr/år
  • Möjligheter till utbildning inom konståkning - Instruktörsutbildning (grundkurs) och/eller domarutbildning steg 1 och/eller Teknisk specialist-utbildning (obs åldersgräns 18 år) är fördelaktigt om det ingår i utbildningen.
  • Huvudmannen ger möjlighet för ansvarig lärare/tränare att delta på Svenska Konståkningsförbundets Convention som hålls vartannat år som en del i läraren/tränarens fortbildning. Huvudmannen bekostar resa, logi och deltagaravgift för läraren/tränaren. Beskriv även övriga möjligheter till fortbildning.

Tidsplan och ansökningsformulär
(gäller såväl om- som nycertifiering avseende läsåret som börjar HT2025)

Publicerad: 2022-12-19

Senast uppdaterad: 2023-09-06

Samarbetspartners