Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

RIU/EVL

Riksidrottsuniversitet (RIU)

Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) och olika specialidrottsförbund (SF). Riksidrottsförbundets nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten.

Följande lärosäten är RIU för avtalsperioden 2018-2022: kombinationen Högskolan Halmstad/Malmö universitet, kombinationen Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan, kombinationen Göteborgs universitet/Chalmers Tekniska högskola, Mittuniversitetet och Umeå universitet.

Den nationella modellen för RIU innehåller fyra utvecklingsdelar:
1. Av RF uttryckta behov av särskilda utbildningssatsningar.
2. Möjligheten för elitidrottare att anpassa universitetsstudier till elitidrotten.
3. Främjande av en utvecklingsmiljö som möjliggör en satsning på elitidrott.
4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära elitidrottsforskning.

Individuellt anpassade studier för elitidrottare: Lärosätet ska aktivt ge, av SF definierade (potentiella och aktuella) landslagsidrottare (junior-senior) möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram, på dess olika delkurser samt på fristående kurser. Det innebär att så långt det är möjligt försöka erbjuda studenterna anpassade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentamina. Lärosätet ska ge support för karriärrådgivning, karriärövergångar samt karriärutveckling.

Utvecklingsmiljö för elitidrottare: Lärosätet ansvarar för att utsedda elitidrottare så långt som möjligt ges stöd för att kunna genomföra en elitsatsning i kombination med akademiska studier. Lärosätet verkar för att stärka elitidrottmiljön och söker samverkan med lämpliga specialidrottsförbund (SF) för att ytterligare utveckla denna. I de fall SF önskar en förstärkt elitidrottsmiljö finansieras denna del av SF via samarbetsavtal med lärosätet. Lärosätet kan söka samarbete med kommun och region. RF:s Elitidrottsstöd kan också besluta om kompetens- eller finansiellt stöd för genomförande av önskvärda behov uttryckt från respektive SF:s landslagsledning.

Praktiknära elitidrottsforskning: Lärosätet ska verka för att praktiknära elitidrottsforskning bedrivs i samarbete med SF och RF. Lärosätet ska särskilt erbjuda SF möjligheten till en kunskapsöversikt och utvecklandet av SF:s forsknings- och utvecklingsplan. Olika forskningsprojekt förbereds, genomförs, följs upp och utvärderas.


Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL)

Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU och EVL. Gemensamt för alla EVL är att de erbjuder hjälp med individuellt anpassade studier och stöd för elitidrottarens utvecklingsmiljö. Arbetet sker i samarbete med RF och SF.

Till skillnad mot ett RIU finns inget formellt avtal med RF som formaliserar arbetet med särskilda utbildningssatsningar eller praktiknära elitidrottsforskning. Ett EVL kan också arbeta med att utveckla svensk elitidrott och i olika omfattning bidra med akademiska idrottsutbildningar och praktiknära elitidrottsforskning

Följande lärosäten är Elitidrottsvänliga lärosäten under perioden 2018-2022: Blekinge tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan Jönköping, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Karlstad universitet, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Luleå Tekniska Högskola, Mälardalens högskola och Örebro universitet.

Individuellt anpassade studier för elitidrottare: Lärosätet ska aktivt ge, av SF definierade (potentiella och aktuella) landslagsidrottare (junior-senior) samt spelare i högsta ligan i lagbollidrotter möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram, på dess olika delkurser samt på fristående kurser. Det innebär att så långt det är möjligt försöka erbjuda studenterna anpassade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentamina. Lärosätet ska ge support för karriärrådgivning, karriärövergångar samt karriärutveckling.

Utvecklingsmiljö för elitidrottare: Lärosätet ansvarar för att utsedda elitidrottare så långt som möjligt ges stöd för att kunna genomföra en elitsatsning i kombination med akademiska studier. Lärosätet verkar för att stärka elitidrottmiljön och söker samverkan med lämpliga specialidrottsförbund (SF) för att ytterligare utveckla denna. I de fall SF önskar en förstärkt elitidrottsmiljö finansieras denna del av SF via samarbetsavtal med lärosätet.

Ansökan till RIU och EVL

För dig som student finns ett särskilt framtaget ansökningsformulär. Det fylls i och skickas in till info-mailen. När du fått tillbaka ett påskrivet intyg från oss tar du med detta till det aktuella lärosätet. Blankett finner du här. Länk till annan webbplats.

Klicka här för lista med kontakpersoner för RIU EVL Länk till annan webbplats.

Nationella Riktlinjer för elitidrottares Dubbla Karriärer (DK)

RF har i samarbete med RIU och EVL tagit fram vägledande rekommendationer för kombinationen elitidrott och högskolestudier vid RIU och EVL. Sverige är första landet i Europa att utveckla egna nationella riktlinjer. Du kan ladda ner dokumentet här. Länk till annan webbplats.

Svenska Spels och RF:s Elitidrottsstipendium

RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium ska möjliggöra aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva. Stipendiet delas ut på Idrottsgalan och stipendiaterna får också möjlighet att komma på läger på Bosön. Här kan du läsa mer. Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats.

 

Publicerad: 2022-12-19

Senast uppdaterad: 2022-12-19

Samarbetspartners