Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Extra Förbundsmöte 2024

Extra Förbundsmöte Svenska Konståkningsförbundet, 13 april 2024 kl 12:00

Extra förbundsmöte Svenska Konståkningsförbundet genomförs lördagen den 13 april 2024 kl. 12:00 på Clarion Hotel Arlanda Airport Länk till annan webbplats.. Mötet genomförs som ett hybrid-möte där både digital och fysisk närvaro är välkommet. Mötet genomförs via mötessystemet EasyMeet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Se mer information om anmälan längre ned.

Protokoll

Protokoll från det extra förbundsmötet Pdf, 898 kB.

Handlingar

Möteshandlingar är publicerade samt utskickade ut till alla föreningar och SDF via mail per 2024-03-14 samt 2024-04-05.

Rösträtt & Fullmakt

Alla röstberättigade föreningar och SDF utser ett ombud som har rösträtt och fyller i fullmakt för ombudet. Samtliga ombud (inklusive ordförande i föreningen/SDF) behöver en fullmakt som ska signeras av två firmatecknare. Fullmakten mailas in till kansliet. Om föreningen inte har möjlighet att närvara kan fullmakten ges till ett ombud utanför den egna föreningen, ombudet får då föra föreningens talan och rösträtt. Observera att ett (1) ombud maximalt kan inneha tre (3) fullmakter/röster.

Varje ombud ska registreras i mötessystemet Easymeet och därefter logga in i mötessystemet via e-legitimation, för att upptas i röstlängden. Inloggat ombud får utöva rösträtt. Röstning kommer att ske via röstningsfunktionen i Easymeet.

Anmälan

För att säkerställa ett högt röstningsdeltagande förlängs anmälningstiden till tisdag 9e april kl 12.00.
Anmälningar och fullmakter inkomna efter detta kommer inte kunna accepteras.

Samtliga deltagare som önskar att delta på det extra förbundsmötet (både för digital och fysisk närvaro) måste anmäla sig.
Sista dag att anmäla sig till förbundsmötet är söndag 7 april, anmälan görs via enkät på Ramboll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Av tekniska skäl med de förberedelser som krävs för att rättssäkra genomförandet av ett förbundsmöte med digital närvaro behövs sista anmälningsdag med ett antal dagars framförhållning. Av samma skäl kommer inga efteranmälningar accepteras. Vi ber er därför respektera sista anmälningsdag.

Publicerad: 2024-02-12

Senast uppdaterad: 2024-05-16

Samarbetspartners