Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Isytan

Mått och markeringar
I tävlingsregler är de föreskrivna måtten max 30 m x 60 m, min 26 m x 56 m (ej optimalt för tävling dock). En mindre isyta i anslutning till isytan med standardmått är önskvärt då både skridskoskoleverksamhet och viss momentträning kan förekomma på denna yta. Vid paråkning och synkro krävs en takhöjd på minst 7 m.

Det finns inga krav på markeringar på isen. Vid träning finns inga krav på att sarg ska finnas. Det är alltså möjligt att ha en isyta avsedd för träning där sarg saknas. Gummimattor måste då läggas ut runt isytan.

Temperatur och iskvalitet
Rumstemperaturen i ishallen ska inte understiga 7 grader för att skapa en bra träningsmiljö för åkaren och arbetsmiljö för tränaren. För låg temperatur i ishallen ökar skaderisken för åkarna. Den ideala istemperaturen för konstakning är -4 till
-5 grader Celsius. Temperaturen på vattnet vid spolningar ska inte understiga 50 grader Celsius och inte överstiga 55 grader Celsius. Det ideala isdjupet är 3,8-4,4 centimeter.

Ljudanläggning -optimerad för konståkningens behov
Musik är ett av konståkningens viktigaste redskap. En stor del av träningen sker till musik liksom all tävlingsverksamhet. Musikanläggning ska finnas i anslutning till isytan (gärna i låsbart skåp) och kunna manövreras från isytan under träning. Musikanläggningen ska kunna spela musik från CD-skivor samt från dator och mobiltelefon. Konståkaren måste kunna höra musiken tydligt över hela isytan. Högtalare ska därför vara placerade centralt över isytan och/eller med flera högtalare spridda över isytan så att musiken hörs överallt samtidigt. Högtalarna ska vara riktade mot isen.

Fallskydd/Hoppsele
En hoppsele/fallskydd används av åkare och tränare på alla nivåer i alla utvecklingsstadier – från bredd till elit. Selen underlättar väsentligt för konståkaren vid inlärning av nya hopp. Genom användning av hoppsele undviks inlärning av felaktiga rörelsemönster och på sätt minimeras även skaderisken vid träning av nya moment, exempelvis ett nytt hopp där åkaren ska rotera ett varv mer än hon eller han tidigare behärskat. Fallskydd/hoppsele är även ett utmärkt hjälpmedel vid verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Ishallens takkonstruktion skall vara så konstruerad att det finns bärighet och möjlighet att montera en hoppsele/fallskydd.För mer information om fallsydd, kontakta Svenska Konståkningsförbundet.

Speglar
Då konståkning är en tekniskt avancerad idrott som utförs till musik är speglar ett lika viktigt hjälpmedel för konståkaren som för dansaren. Med hjälp av spegel kan utövaren direkt kontrollera att rörelser utförs på ett korrekt sätt och speglar används vid såväl teknikträning som koreografiträning. Speglar ska finnas på en kortsida av isytan. Speglarna ska vara 2,5m-3m höga mätt från golv-/isytan. Om fast montering av speglar inte är möjligt är transportabel spegelvägg ett alternativ, exempelvis vikvägg med speglar som kan skjutas in på isen vid träning. Förvaring av spegelvägg bör då finnas i anslutning till isytan.

Tekniska hjälpmedel
Utrustning (videokamera, iPad eller dylikt) för videoanalys ska finnas i anslutning till träning vid is eller mark samt efter. Beroende på utrustning ska det finnas förvaring. Om videokamera och dator används ska utrustningen placeras vid sargen i en isolerad låda. Dator/laptop/iPad ska ha teknikanalysprogram (förslagsvis DartFish).

Lek-/åkredskap
Lekredskap för skridskoskola som motiverar till lekfull inlärning bör finnas.
- Koner.
- Stödhjälpmedel (ex. ställningar att hålla sig i).
- Ärtpåsar, tygtärningar, rockringar etc.

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2022-12-30

Samarbetspartners