Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Trygg konståkning

Trygg och inkluderande idrott

För att nå dit behöver vi alla arbeta aktivt. Oavsett om du är ledare, tränare, aktiv, tillhör ett förbund eller förening är din medverkan viktig.

”Konståkningen Vill” och ”Strategi 2026” är två av svensk konståknings styrande dokument. Verksamheten ska i enlighet med dessa dokument utmärkas av en sund ledarkultur, en hållbar sportslig utveckling samt kännetecknas av trygga och inspirerande idrottsmiljöer. Utifrån den gemensamma värdegrunden och riktlinjerna i nämnda dokument finns en Uppförandekod framtagen som omfattar alla, oavsett roll eller funktion, inom svensk konståkning.

Trygg konståkning innebär att svensk konståkning arbetar främjande för trygg idrott och trygga idrottsmiljöer, att vi genom information och utbildning arbetar förebyggande och att det finns ett tydligt ramverk och ärendeprocess att förhålla sig till om problem eller konflikter uppstår. Alla inom svensk konståkning har ett ansvar att främja trygga idrottsmiljöer som följer vår gemensamma värdegrund, Uppförandekod och även Barnkonventionen som från 1 januari 2020 ingår i Riksidrottsförbundets verksamhetsidé.

Främja

Konståkningsförbundets policys, riktlinjer, handböcker och styrande dokument ska främja en trygg idrottsmiljö både på och utanför isen. De ska skydda och säkerställa tryggheten för samtliga inom svensk konståkning. Men det är viktigt att de inte bara är dokument utan att vi jobbar med dem.


Förebygga

Genom information och utbildning och kan vi arbeta förebyggande på samtliga nivåer inom svensk konståkning. Det kan handla om tränarutbildningar och utbildningar för närstående men också om arbetsmaterial att använda i föreningarna, till exempel om hur man kan jobba med värdegrund och uppförandekod. I menyn till vänster hittar du mer information om svensk konståknings värdegrund och uppförandekod och om hur man kan jobba med dessa.


Ramverk och ärendeprocess

Det är viktigt att möjliggöra för ökad dialog när problem uppstår och att öka förutsättningarna för att hantera och lösa problem i ett tidigt stadie. Alla avsteg från en trygg idrottsmiljö är ett för mycket. Detta gäller missförhållanden som kan resultera i fysisk eller psykisk skada, men även alla former av konflikter och missämja som kan uppstå. För samtliga involverade i en konflikt eller ett ärende om missförhållanden är det viktigt att det finns ett tydligt, transparent och rättvist ramverk med respekt för individen att förhålla sig till. För ökad transparens och likvärdighet ska samtliga ärendeprocesser utifrån det specifika ärendets art hanteras enligt svenska konståkningsförbundets riktlinjer i Trygg konståkning - ärendehanteringspolicy.

Trygg konståkning - Ärendeprocess


Riksidrottsförbundets portal för Trygg och inkluderande idrott

Riksidrottsförbundet har samlat kunskap, verktyg och metoder för att stötta dig och din förening i arbetet med att skapa en trygg och inkluderande idrott. Här finns RF:s portal för Trygg och inkluderande idrott Länk till annan webbplats..

Publicerad: 2022-10-27

Senast uppdaterad: 2023-02-10

Samarbetspartners