Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Om problem eller konflikt uppstår

Alla avsteg från en trygg idrottsmiljö är ett för mycket. Detta gäller missförhållanden som kan resultera i fysisk eller psykisk skada, men även alla former av konflikter, problem och missämja som kan uppstå. För samtliga involverade i en konflikt eller ett ärende om missförhållanden är det viktigt att det finns ett tydligt, transparent och rättvist ramverk med respekt för individen att förhålla sig till. För ökad transparens och likvärdighet ska samtliga ärendeprocesser utifrån det specifika ärendets art hanteras enligt svenska konståkningsförbundets riktlinjer i Trygg konståkning - ärendehanteringspolicy.

Trygg konståkning - Ärendehanteringspolicy (PDF)


Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för föreningarna om problem eller konflikter uppstår. En mall på en likabehandlingsplan har också tagits fram som ett stöd för föreningarna i arbetet med trygg konståkning. Här kan du ladda ner mallen för likabehandlingsplan.

Mall Likabehandlingsplan (PDF)


Etik- och Disciplinnämnd

För ärenden av bestraffningskaraktär i juridiska instanser har Svenska Konståkningsförbundet en fristående Etik- och Disciplinnämnd (EDN) med uppdrag att handlägga etiska frågeställningar och inkomna disciplinärenden utifrån RF:s stadgar. Här kan du läsa mer om EDN.

Publicerad: 2022-12-21

Senast uppdaterad: 2022-12-21

Samarbetspartners