Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Klubb-, A-, Förbundstävlingar (inkl. mästerskap)

På tävlingar med öppen bedömning och möjlighet till resultatvisning används två olika typer av bedömningssystem, ClubComp (Klubb- och A-tävlingar) och ISU Judging System (Nationella serietävlingar, Kvaltävlingar i synkro, samt mästerskap). Bedömningssystemen ställer större krav på tekniska hjälpmedel, såsom datorer med videoreplay, kommunikationsutrustning och videofilmning jämfört med den slutna bedömningen. För tävlingar med ClubComp och ISU Judging System har distrikt och förbund mobila tävlingsutrustningar innehållandes datorer, skärmar etc, som fraktas till de olika tävlingarna/ishallarna och monteras upp på plats. Det är viktigt att det finns tillräcklig strömförsörjning för utrustningen och att wi-fi finns vid isytan/rinken.

Bedömning vid dessa tävlingar sker med två olika paneler med skilda fokusområden:

  • Teknisk panel: Identifierar vad åkaren utför och värderar svårighetsnivån. Alla element har ett fastställt värde och finns listade i tabeller.
  • Domarpanel: Värderar kvaliteten på de utförda elementen samt värderar programkomponenter (skridskoteknik, sammanbindande steg, utförande, koreografi samt tolkning av musik).

Vid alla tävlingar med öppen bedömning krävs utrymme för följande funktionärer vid långsidan av isen:

1 skiljedomare (Referee).
3-9 poängdomare (D).
Teknisk panel (min 4 personer, max 6 personer) bestående avTeknisk Kontrollant (TC)
Teknisk Specialist (TS)
Assisterande Teknisk Specialist (ATS).
Dataoperatör (DataOp)/Inmatare
Videooperatör (VideoOp)
Teknisk support (Calc & Backup).
1 musikansvarig
1 speaker
1 filmare
1 tidtagare
1 assistent till skiljedomare (endast Synkro)
Antalet funktionärer (exempelvis poängdomare) varierar beroende på tävlingsnivå. Ju högre nivå på tävling, desto fler är antalet funktionärer.

Förutsättningarna och placering för domarpanelen vid tävlingar för singel, paråkning och isdans skiljer sig i viss mån från förutsättningar/placeringar vid synkrotävlingar. Läs mer om de specifika förutsättningarna under Placering domare och teknisk panel: Singel, par och isdans samt Placering domare och teknisk panel: Synkro

Resultatredovisning
Tidtagarur med sekundprecision och tydliga minutangivelser upp till 10 min ska finnas. Fast anslutning för videosignal alt VGA bör finnas i närheten av domarpanelens placering. För en fullgod slutredovisning (ej aktuellt för Stjärntävlingar) ska ishallen vara utrustad med något av följande:

Videoskärm (minst 4,0 x 3,0 m)
PC-kanon med filmduk (minst 4,0 x 3,0 m)
Wi-fi
För liverapportering av resultat samt streaming skall wi-fi finnas i anläggningen. 10 MB upp för streamingen.

Access runt rinken
Det ska gå att förflytta sig obehindrat runt rinken. Nödvändigt att det finns access mellan långsidorna utan att behöva passera ismaskinsingången.

Övriga utrymmen
Domarrum: Stort nog för minst 12 personer, med utrymme även för ytterkläder, väskor mm. Där ska finnas ett mötesbord med tillräcklig plats åt alla. Domarrummet ska vara uppvärmt och det ska finnas toaletter.
Rum för Tekniska Panelen: Stort nog för 6 personer med utrymme även för ytterkläder, väskor mm. Där ska finnas ett mötesbord med tillräcklig plats åt alla. Rummet ska vara uppvärmt och det ska finnas toaletter.
Kopieringsrum med kopieringsmaskiner
Tävlingskontor i anslutning till omklädningsrum
Mötesrum
Måltidsrum
Sjukvårdsrum utrustad med bår på hjul samt spineboard.(Bår inklusive spineboard ska även finnas tillgängligt i anslutning till isytan/isytorna).
Möjligt att använda befintliga omklädningsrum till vissa av
ovanstående utrymmen.

Uppvärmningsytor
Uppvärmningsytor ska vara utrustade med mjukt underlag, mattor, motionscyklar, speglar, musikanläggning. Musik ska kunna spelas utan eko-återgivning och ej höras i tävlingsarenan.

Behov singel/par/isdans
Minst 25 kvm
Minst 2,40 m takhöjd (minst 7 m takhöjd för paråkning)
Minst 20 grader rumstemperatur

Behov synkro
Minst 50 kvm
Minst 7 m takhöjd
Minst 20 grader rumstemperatur


Omklädningsrum
Speglar ska finnas i omklädningsrummen. Toaletter med handdukspapper och duschar ska finnas i direkt anslutning till varje omklädningsrum.

Behov singel/par/isdans:
Minst 2 omklädningsrum/isyta.

Behov synkro:
Minst 5 omklädningsrum/isyta.


Kiss & Cry
Efter programåket inväntar de tävlande poängen/utvärderingen på en yta som kallas Kiss & Cry. Kiss & Cry ska vara beläget i anslutning till den sargport som åkaren/laget/paret använder för att kliva av isen. Kiss & Cry för singel/par/isdans
ska vara uppbyggt på en lägre plattform så publiken kan se åkaren. På plattformen ska en tresitssoffa och ett mindre bord få plats. På bordet ska en dator med resultatvisning kunna stå (gäller ej Stjärntävlingar). Bakom soffan ska en backdrop kunna monteras. För synkro ska en yta avsättas utmed långsidan alternativt vid kortsidan/hörnan där ca 20 personer ska få plats – lämpligast på två eller tre olika trappstegshöga nivåer. Som bakgrund ska en backdrop kunna sättas upp.

Mixed zone
På större tävlingar (Elitserietävlingar, Elittävlingar, SM) ska en yta avsättas för mixed zon, där media kan möta åkarna eller synkrolagens lagledare på de tävlandes väg från Kiss & Cry till omklädningsrummet. Media ska ha enkel access till mixed
zone från pressläktare/pressrum utan att behöva passera omklädningsrumskorridor eller korsa nästa åkares/lags ingång till isen.

Förråd
Större låsbart förråd för förvaring av tävlingsutrustning inför, under och efter tävling. Gäller ej Stjärntävling.

Övrigt
Plats för TV/WebbTV-produktion. Kameror runt rink/arena. Produktionsplats på balkong för 3-4 personer med utrustning. El ska finnas framdraget (Ej Stjärntävlingar och Klubbtävlingar).
Publikkapacitet: För större nationella tävlingar minst 2000 sittplatser samt parkeringsmöjligheter som motsvarar publikkapaciteten.

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2022-12-30

Samarbetspartners