Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Placering domare och teknisk panel - synkro

Placeringen av domare och teknisk panel ska vara på lämplig långsida av rinken. Totalt djup från sargen för domarpodium och plattform för teknisk panel: ca 7 m exkl ev. räcken. El ska finnas framdraget till domarpodiets mitt på två separata säkringar för tävlingens tekniska utrustning (6-15 datorer med tillhörande skärmar, videokamera, skrivare etc) samt för extra värme såsom fläkt.

Vid de sargöppningar som lagen går på och av isen ska underlaget vara plant och väl rengjorda gummimattor läggas ut.

Domarnas placering
Mellanrum mellan poängdomarna bör vara ca 1 meter. Domarbordens djup ska vara minst 40 cm, max 60 cm, bredden ska vara ca 80 cm och höjden ca 70 cm. Domarpodiet ska byggas upp ca 2 m från sargen och ska vara ca 1,3 m högt. Ställbara kontorsstolar ska placeras bakom varje bord. Domarpodiet ska vara försett med ett skydd så att stolarna inte kan glida av. Domarpodiets längd varierar beroende på antalet poängdomare. En extra stol till tidtagaren ska finnas bakom skiljedomaren.

Tekniska panelens placering
Teknisk panel placeras på upphöjd plattform bakom domarna. Plattformens golv ska vara ca 1 m ovanför domarpanelens golv. För bredden ska 80 cm per person beräknas. Det kan vara upp till 5 personer i tekniska panelen, dvs totalt 4 meter i bredd.

Om speaker, musik och mixerbord är placerade på samma plattform krävs ytterligare utrymme. Plattformen ska vara försedd med ett skydd så att stolarna inte kan glida av plattformen.

Övriga viktiga placeringar
Utrymme för videokamera och videofilmare ska finnas utmed samma rinksida och i anslutning till domarpanelen. Assistent till skiljedomare placeras vid isen där lagen kliver på.

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2022-12-30

Samarbetspartners