Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Placering domare och teknisk panel- singel/par/isdans

Placeringen av domare och teknisk panel ska vara på lämplig långsida av rinken. Totalt djup från sargen för domarpodium och plattform för teknisk panel: ca 5 m exkl ev. räcken. El ska finnas framdraget till domarpodiets mitt på två separata säkringar för tävlingens tekniska utrustning (6-15 datorer med tillhörande skärmar, videokamera, skrivare etc) samt för extra värme såsom fläkt.

Domarpanelens placering
Mellanrum mellan poängdomarna bör vara ca 1 meter. Domarbordens mått ska vara min 40 cm djup max 60 cm, bredd ca 80 cm och höjd ca 70 cm. Bordsskivan ska vara i höjd med sargkanten. Golvet skall därför vara så högt att bordsskivorna är i sarghöjd. Oftast behövs en uppbyggnad göras för detta. Uppbyggnadens djup från sargen ska vara minst 120 cm. Ställbara kontorsstolar ska placeras bakom varje bord. Plattformen ska vara försedd med ett skydd så att stolarna inte kan glida av plattformen.

Domarpodiets längd varierar beroende på antalet poängdomare. En extra stol till tidtagaren ska finnas bakom skiljedomaren.

Tekniska panelens placering
Teknisk panel placeras på upphöjd plattform bakom domarna. Plattformens golv ska vara ca 1 m ovanför domarpanelens golv. För bredden ska 80 cm per person beräknas. Det kan vara upp till 5 personer i tekniska panelen, dvs totalt 4 meter i bredd. Om speaker, musik och mixerbord är placerade på
samma plattform krävs ytterligare utrymme. Plattformen ska vara försedd med ett skydd så att stolarna inte kan glida av plattformen.

Övriga viktiga placeringar
Utrymme för videokamera och videofilmare ska finnas utmed samma rinksida och som i anslutning till domarpanelen.

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2022-12-30

Samarbetspartners